Organizace nevidomých z.s.


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Podpořte nevidomé

Jsme organizací, k jejímž hlavním cílům patří usnadnění života nevidomým a těžce zrakově postiženým, zmírnění negativního omezení způsobeného zrakovým postižením a integrace zrakově postižených občanů do společnosti. Naše organizace působí po celé republice, pobočky máme v Praze, Jihlavě a Brně.

vybíráme od 2.4.2020
4 500 Kč
vybráno 3 % z 150 000 Kč

zbývá

43 dní

přispělo

8 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Prosíme o finanční podporu na sociální automobil pro 9 osob. Automobil bude Organizaci nevidomých z.s. sloužit každodenně. Svoz zdravotně postižených zaměstnanců do zaměstnání, při dopravě za kulturou, sporty, při dopravě mezi pobočkami Praha, Brno a Jihlava. Pořádáme soutěže ve čtení a psaní bodového písma, celorepublikové turnaje Turnaj jednotlivců v Showdownuʺ, turnaj „Simulovaná střelba“. Pořádáme léčebné pobyty. Poskytujeme mnoho služeb, výuka klientů na PC s hlasovým nebo zvětšovacím programem, asistenční služby, seznámení s právy nevidomých aj. Automobil je koncipován tak, že bude sloužit k přepravě vozíčkářů, seniorům pro dopravu na zdravotnická zařízení.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu