Organizace nevidomých z.s.

https://www.organizacenevidomych.cz/ tel.: 567 155 083 e-mail: on.dsouckova@seznam.cz


Jsme organizací, k jejímž hlavním cílům patří usnadnění života nevidomým a slabozrakým občanům, zmírnění negativního omezení způsobeného zrakovým postižením a integrace zrakově postižených občanů do společnosti. Obhajuje jejich práva, potřeby a zájmy. Sdružení působí v celé ČR, pobočky máme Praha, Jihlava a Brno.

Aktuální projekty