Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Živá komunita: Zachraňme rekreační zónu u Brněnské přehrady

Pomozte nám zachránit rekreační oblast u Brněnské přehrady! Té nyní hrozí, že ji nenávratně zničí výstavba dálnice 43, která má vést přímo u přehradní hráze. Našim cílem je prosadit obchvat celého Brna v optimalizované variantě. Jeho vybudování by umožnilo vyvést tranzitní dopravu mimo Brno, zamezilo by trvalému poškození přírody u Brněnské přehrady a snížení kvality života v městských částech a obcích na trase.

vybíráme od 6.2.2020
33 400 Kč
vybráno 111 % z 30 000 Kč

přispělo

41 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Podporou projektu Zachraňme rekreační zónu u Brněnské přehrady nám pomůžete připravit informační kampaň, která má za cíl oslovit občany Brna. 

Pro úspěch našich dlouhodobých snah o záchranu rekreační zóny u Brněnské přehrady je nezbytně nutné, abychom získali podporu obyvatel Brna a přesvědčili je, že vedení dálnice středem městské části Brno-Bystrc a kolem hráze Brněnské přehrady není vhodným řešením. Existuje návrh optimalizované trasy, která by moha sloužit jako plnohodnotný obchvat celého Brna a pro tento návrh potřebujeme získat širokou podporu obyvatel města.Pokud získáme dostatečnou podporu veřejnosti, která předloží Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dostatek kvalifikovaných připomínek a námitek k Aktualizaci zásad územního rozvoje, máme ještě stále šanci zvrátit rozhodnutí Jihomoravského kraje o výstavbě dálnice přes rekreační zónu u Brněnské přehrady. Primátorce města Brna jsme již předložili petici občanů, která aktuálně čítá přes 1800 podpisů a je možné ji i nadále podepisovat. 

Chceme vybrat částku ve výši 30 000 Kč, kterou použijeme na realizaci informační kampaně v centru města. V případě, že by se nám podařilo vybrat vyšší částku, využijeme ji na online kampaň na sociálních sítích, na správu webu a na právní služby, které v této fázi kampaně nutně potřebujeme. 

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za Vaši snahu a úsilí o zachování rekreační oblasti Brněnské (Kníničské) přehrady, bez R43.

Lubomír Juránek
500 Kč

Za plnohodnotný obchvat Brněnské aglomerace, proti průtahu R43 městskou částí Bystrc, Kníničky. Za zachování rekreační oblasti Brněnské přehrady.

Igor Just
1 000 Kč

A obzvláštní poděkování panu Ing. Pavlu Škarvadovi Ph.D., za jeho nasazení při vypracování oponentury paskvilu tzv. "Územní studie", kde on tvořil oponenturu ve volném čase a zdarma, narozdíl od všech zainteresovaných na tvorbě studie za 20mio (v pracovní době a plně hrazené erárem).

Jiří Jílek
1 000 Kč

Rekreační oblast našeho Brna, NENECHÁME ZNIČIT KOMUNIKACÍ x43!

Dana Vonková
500 Kč

Dekujeme za Vasi snahu prosadit variantu vedení tranzitní dopravy mimo uzemi Bystrce a Brněnské přehrady. Delate skvelou praci, rádi Vás podpoříme.

Lucie Pavlikova Sazamova
500 Kč

Přeji všem Brňanům i lidem z blízkého okolí, aby se společným úsilím podařilo zachránit jedinečnou rekreační zónu u Brněnské přehrady v Bystrci. To, co krajští politici neuvěřitelně lehkovážně a nezodpovědně připravují, nemůže nikoho nechat klidným.

Štefan Friča
500 Kč