CARE Česká republika


Humanitární pomoc Rozvojová spolupráce

Podpora soběstačnosti žen

Podpořte s CARE spořicí kooperativy a ekonomickou soběstačnost žen. Pomůžete nám tak posílit ženy a dívky na jejich cestě ven z chudoby. Jejich rozvoj považujeme za cestu k míru a celkové prosperitě širších komunit.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dvě třetiny ze 758 milionů negramotných osob napříč světem jsou ženy. 76 milionů z těchto žen je mladších 25 let. Ženy jsou nadprůměrně postiženy chudobou, diskriminací, sociálním vyloučením a přírodními katastrofami. CARE ve svých projektech primárně cílí na podporu a ekonomické posilnění žen. Jednou z hlavních cest jsou vzdělávací kurzy a spořicí kooperativy (anglicky Village Savings and Loan - VSLA), jejichž zakládání iniciuje CARE od roku 1991.   
Díky kooperativím ženy:
  • získají ekonomickou nezávislost
  • uživé sebe a své rodiny
  • se naučí finanční gramotnosti
  • pochopí principy trhu
Když mají ženy vlastní příjem, investují většinu z toho do své rodiny a dokáží překonat chudobu.

Jak kooperativy fungují?
Většinou se jedná o skupiny s 20-30 členkami, které se setkávají na pravidelné bázi. Každá do ní vkládá počáteční kapitál a posléze pravidelně přispívá. Skupina společně rozhoduje o tom, která z členek dostane půjčku za účelem investice do svého podnikání. V případě, že je některá z nich zasažena neočekávanou krizí, je ostatními členkami finančně podpořena.
Foto: Místní skupina VSLA v East Hararghe v Etiopii. Copyright: Michael Tsegaye/CARE

Přečtěte si příběh Hasany a Hadjo o tom, jak se díky spořicím kooperativám postavily na vlastní nohy. Hadjo dokonce díky školení od CARE vstoupila do lokální politiky a dnes je jednou z nejvýznamnějších žen ve své komunitě.

Posílit ženy, porazit chudobu
Ženy tvoří polovinu světového obyvatelstva, vykonávají dvě třetiny všech pracovních hodin na světě, vydělávají ale jen třetinu celosvětového příjmu a vlastní méně než dvě procenta země.

  • Když bude pomoženo jedné ženě nebo jedné dívce z chudoby, bude z toho mít zisk celá společnost.
  • Když mají ženy vlastní příjem, investují většinu z toho do své rodiny.
  • Když dívky v rozvojových zemích získají vzdělání, vdají se o čtyři roky později a mají průměrně o 2 děti méně.
Pomocí cílených projektů pro ženy a dívky, stejně jako pro muže a chlapce mohou být změněny genderové stereotypy a může tak být poražena diskriminace žen. Fana Delija je jedním z úspěšných příkladů takového snažení. Přečtěte si její příběh.

Více o naší činnosti se dozvíte na www.care.cz nebo nás sledujte na Facebooku. Chcete dostávat čerstvé novinky ze světa CARE? Přihlaste se k odběru newsletteru.

CARE podporuje rovné příležitosti pro ženy i muže od roku 1993!

Foto: 90 % ze 4 milionů pracovnic a pracovníků v oděvním průmyslu v Bangaléši jsou ženy. CARE zde realizuje programy na zlepšení jejich pracovních podmínek a přístupu k rovným příležitostem. Copyright: Jorja Currington/CARE

Humanitární organizace se 75letou tradicí
Copyright: CARE


CARE v letošním roce oslaví 75 let od svého založení – vznikla v roce 1945 za účelem pomoci válkou zničené Evropě. Legendární CARE packages (ve spolupráci s UNRRA) pomáhaly i Československu. V v letech 1946-1950 obdrželi lidé v ČSR pomoc v hodnotě 32,8 milionu korun. S nástupem minulého režimu se povědomí o CARE v České republice vytratilo, dnes však můžeme pomáhat také my.

Zde popsané formy pomoci jsou příklady využití finančních prostředků. Darem pro CARE souhlasíte se zpracováním osobních údajů organizaci CARE Česká republika z. s., také s pomocí poskytovatelů služeb, za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o projektech a využití darů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám. Váš dar pro CARE Česká republika z. s. je daňově odečitatelnou položkou.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu