Nadační fond Mosty - Puentes


Životní prostředí Regionální a komunitní rozvoj

KRAJÁNKOVÁNÍ

Nadační fond Mosty – Puentes dlouhodobě pracuje na vytváření mostů mezi kulturami, ale i mezi lidmi a krajinou. Je to práce jako každá jiná, jen s tím rozdílem, že u nás v České republice zatím nemá oficiální kategorii. Obracíme se na vás s kampaní pro podporu krajánků, kteří i v naší historii vždy spojovali lidi, urovnávali spory, přinášeli novou inspiraci a iniciovali nové a potřebné směry v místních komunitách. S vaší podporou budeme moci oživit jedno z původních a velmi důležitých povolání, které naše současná společnost potřebuje.

vybíráme od 13.12.2019

KRAJÁNKOVÁNÍ

Nadační fond Mosty – Puentes dlouhodobě pracuje na vytváření mostů mezi kulturami, ale i mezi lidmi a krajinou. Je to práce jako každá jiná, jen s tím rozdílem, že u nás v České republice zatím nemá oficiální kategorii. Obracíme se na vás s kampaní pro podporu krajánků, kteří i v naší historii vždy spojovali lidi, urovnávali spory, přinášeli novou inspiraci a iniciovali nové a potřebné směry v místních komunitách. S vaší podporou budeme moci oživit jedno z původních a velmi důležitých povolání, které naše současná společnost potřebuje.
1 400 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Co je prací krajánka? 
 
Práce krajánka nemá jasnou pracovní dobu ani strukturu. Krajánci vždy reagují na aktuální potřeby ve svém kraji, případně na výzvy nebo pozvání z jiných krajů i zemí. Měsíční náklady na jejich práci se vztahují hlavně na dopravu, pořízení pomůcek a materiálů. Aktuálně pracujeme na 
- obnově krajinotvorných prvků v povodí říčky Lukávky u Třebovských stěn
- připravujeme pracovní setkání a obřadní práce na rok 2020, kterých se můžete zúčastnit (napište na nadacnifond@mosty-puentes.cz)
- vytvoření tůněk u propadání Kamenice v Bouzovských lesích
- spolupráce s Laponci a Kogi na ochraně zemských posvátných míst (výprava do Kirony ve Švédsku a cesta do SIerra Nevada v Kolumbii)

·      Podpora života a setkávání lokálních komunit ať už formálních (obecní rady, NNO) či neformálních (např. sousedských). Facilitace jejich interních i externích jednání např. formou poradního kruhu.
·      Práce s krajinou a vodou na úrovni spirituální i praktické:
o   Návrhy a studie
o   Realizace výsadeb a retencí vody
o   Zaškolování místních dobrovolníků a specialistů
o   Dotační a úřední poradenství
·      Podpora lokální tvorby, výměny a soběstačnosti
·      Tvorba místa pro setkání se sebou, komunitou a se zemí
·      Podpora přirozeného vzdělávání dětí a rodin
·      Vyprávění příběhů (mj. jako přenášení příkladů dobré praxe)
·      Napojení na širší a mezinárodní okruh autentických kultur a komunit  
(Laponci, Kogi, Slované) a nadnárodní spolupráce s podobnými podporujícími organizacemi (návštěvy, konference, síťování)
 
Jak můžete podpořit práci krajánků? 
 
Měsíčním nebo jednorázovým příspěvkem v dobrovolné výši tady na Darujme.cz
 
Zadáním trvalého příkazu na účet nadačního fondu Mosty – Puentes 2801403810/2010
 
Staňte se patronem krajánka přispěním celé částky na jeho měsíční práci. 
 
Čím více nás bude, tím rychleji se potřebné změny projeví v kvalitě života lidí i přírody. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu