Jdeme Autistům Naproti z.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Chceme pro ně prostě více

Náš spolek poskytuje dvě sociální služby v rámci nichž poskytujeme činnosti uložené nám zákonen o sociálních službách. Jenže z dlouhodobé zkušenosti víme, že naši klienti a jejich rodiny potřebují mnohem více než jen to, co jim jako poskytovatel sociální služby poskytnout musíme. A to bychom jim díky Vašim darům chtěli zprostředkovat.

vybíráme od 13.12.2019

Chceme pro ně prostě víc

Náš spolek má zaregistrované dvě sociální služby pro děti a mladé dospělé s PAS v rámci nichž poskytujeme činnosti uložené nám zákonen o sociálních službách. Jenže z dlouhodobé zkušenosti víme, že naši klienti a jejich rodiny potřebují mnohem více než jen to, co jim jako poskytovatel sociální služby poskytnout musíme. A to bychom jim díky Vašim darům chtěli zprostředkovat.
23 600 Kč

přispělo

15 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Díky Vašim darům chceme našim klientům a jejich rodinám však poskytnout mnohem více toho, co opravdu potřebují, maximalizovat jejich samostatnost a umožnit jim žít co nejpohodovější život.


S čím nám můžete pomoci:


  • Přispět na plat osobního asistenta na příměstském táboře - každý klient musí mít na táboře svého osobního asistenta, který mu pomáhá zvládnout program po celý den. Vzhledem k tomu, že rodiny dětí s PAS se potýkají s nedostatkem finančních prostředků (rodiče nepracují a celodenně se starají o děti nebo mají zkrácený úvazek), snaží se organizace sehnat finanční prostředky pro asistenty.
  • příspěvek na zakoupení nového automobilu - obě služby jsou poskytovány převážně terénní formou. Momentálně organizace disponuje 1 automobilem na 12 pracovníků v přímé péči. Zakoupení dalšího automobilu by výrazně zjednodušilo dopravu pracovníků za klienty.
  • příspěvek na odborníka (nutriční terapeut, psycholog) - rodiny velmi často potřebují péči specialisty, kterou si nemohou z finančních důvodů moci dovolit. Díky vybraným prostředkům jim chceme tuto odbornou pomoc chceme pomoci zprostředkovat.
  • canisterapie - v rámci ní je možné u dětí s PAS rozvíjet komunikaci, představivost a interakci
  • Fair play třída - v rámci ní pracují poradci se školním kolektivem, který navštěvuje dítě s PAS, a zároveň s celým pedagogickým sborem na pochopení specifik vnímání a chování dítěte s PAS
  • příspěvek na provoz osobního automobilu - klienti nejlépe reagují na poradce v domácím prostředí, které je pro ně bezpečné. Proto jsou služby poskytovány především terénní formou, a to na území celého Olomouckého kraje. Spolek proto vynakládá ročně nemalé prostředky na provoz služebního automobilu.
V rámci darovacího formuláře si můžete vybrat činnost, kterou byste chtěli Vaším darem financovat. A nebo nám můžete zaslat jinou částku a ponechat vše na nás.

Děkujeme za veškeré finanční prostředky.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať se daří Vaší organizaci, Vašim klientům a jednou snad i ve vlastní budově. :-)

Vilém Skyba

Děkuji , že jsem mohla přispět na skvělý projekt.
Krásné Vánoce a hodně dobrých lidí kolem sebe.
Vlaďka Smékalová.

Vladimíra Smékalová
800 Kč