ROSA - centrum pro ženy,z.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny

Energie pro ROSU

Maminky s dětmi, kterým pomáháme v azylovém domě ROSA, potřebují kromě podpory a práce sociálních pracovnic, socioterapeutky, psycholožky, právničky, svou místnost, kde mohou v klidu a bezpečí spát. Bezpečně, aniž by je budily nadávky, bití, rány pěstí. A k bezpečnému přechodnému bydlení v azylovém domě také patří světlo, teplo, sprchovat se teplou vodou, vařit dětem, prát prádlo. Financovat provoz, než dojdou dotace nebo granty, není jen tak. Za rok pomůže azylový dům organizace ROSA 35 ženám a 45 dětem. Azylový dům ROSA pomohl celkem za dvacet let 396 ženám a 502 dětem. Roční výdajazylového domu a dvou bytů na energie (bez vodného a stočného) činí 395.000 korun. Denní spotřeba vyjde na 1.080 korun, týdně na 7.600 korun, měsíčně na 33.000 korun. Pomozte ROSE zaplatit energii na den, týden nebo měsíc, vděčni budou ale i za jakoukoli jinou darovanou částku. Cílem sbírky je vybrat 33.000 korun.

vybíráme od 3.12.2019

Energie pro ROSU

Pomozte ROSE zaplatit pro azylový dům energii na den, týden nebo měsíc.
4 900 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Azylový dům ROSA pomohl celkem za dvacet let 396 ženám a 502 dětem. Roční výdajazylového domu a dvou bytů  na energie (bez vodného a stočného) činí 395.000 korun. Denní spotřeba vyjde na 1.080 korun, týdně na 7.600 korun, měsíčně na 33.000 korun. Pomozte ROSE zaplatit energii na den, týden nebo měsíc. K bydlení v azylovém domě také patří světlo, teplo, sprchovat se teplou vodou, vařit dětem, prát prádlo. 
 
Za rok pomůže azylový dům organizace ROSA 35 ženám a 45 dětem. Azylový dům ROSA pomohl celkem za dvacet let 396 ženám a 502 dětem. 
Ženy – oběti domácího násilí patří dlouhodobě k nejohroženějším skupinám obyvatel v České republice. Nejen proto, že jsou podrobovány fyzickému a psychickému tlaku, ale jsou v přímém ohrožení života. Patří i k sociálně nejohroženějším skupinám – často musí uprchnut z domova bez sebemenších prostředků, zato s dítětem v náručí. Řada z obětí roky nemohla rozhodovat o svých financích, byly donuceny se zadlužit ve prospěch násilného partnera, jsou bez bytu. Oběti patří mezi ženy, které mají největší problémy se získáním výživného.
Azylový dům jako jeden ze tří v ČR se odlišuje od ostatních azylů nejen utajeností, ale i tím, že je obětem poskytována vedle bezpečí i komplexní bezplatná psychologická, sociální, zdravotní a právní pomoc. Pomoc a podpora je poskytována i dětem, aby se minimalizovaly psychické i zdravotní dopady zažitého či viděného násilí na další život dítěte, ale byla umožněna další školní docházka a začlenění do dětského kolektivu.
ROSA – centrum pro ženy, z.s.  již 26 let nepřetržitě poskytuje pomoc obětem domácího násilí a jejich dětem. Za dobu své existence pomohla zhruba 56 tisícům obětí násilí, které byly ohroženy spolu se svými dětmi na životě násilným partnerem.
•             30 % klientek centra  ROSA bylo škrceno
•             26 % klientek bylo surové napadeno v těhotenství 
•             42 % klientek bylo bito a fackováno.
•             90 % klientek je vydíráno a zastrašováno.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Přeji Veselé Vánoce a krásný nový rok. 🙂🙂

Petya Angelova
500 Kč