Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Lidé s postižením Děti, mládež, rodina

Elektrický zvedák pro Liama

Váš dar bude použit na nákup elektrického zvedáku pro Liama z Liberce

vybíráme od 2.12.2019
171 620 Kč
vybráno 193 % z 88 732 Kč

přispělo

108 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Liam pochází z Liberce a je mu 13 let. Do 4 roků byl zcela zdravý chlapec. V lednu 2010 onemocněl akutním nádorovým onemocněním krvetvorby. V dubnu 2010 došlo při léčbě ke vdechnutí tablety a k přidušení. Probudil se po týdnu, s handicapem, zcela odkázaný na pomoc svých blízkých. Maminka Kateřina pečuje o Liama a jeho 10letého bratra zcela sama. Se svými přáteli rodina dokonce založila na pomoc pro Liama iniciativu na Facebooku s názvem Chuť žít a bojovat.

„Kvalita života dětí s postižením je bohužel o penězích. Dnes a denně se potýkám s tím, že pokud chci něco jiného než pojišťovnou schválenou kompenzační pomůcku, tak narazím. Snažím se, aby všechny pomůcky Liamovi zajistily maximální komfort, a protože mám 10letého syna a 70letou matku, chci, aby např. i ovládání bylo snadné. Peníze ze sbírky by pomohly zlepšit kvalitu života mého syna,“ prozrazuje Liamova maminka, jak moc je příspěvek pro rodinu na vertikalizátor potřebný.


Patronkou sbírky se stala letošní držitelka Ceny Olgy Havlové Tereza Nagyová, která skrze projekt NEJSEMTABU šíří osvětu o životě se stomií.

Tato sbírka probíhá v rámci celosvětové kampaně Giving Tuesday.Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na elektrický zvedák pro Liama z Liberce. Potřebná částka se vybrala i díky reportáži v Událostech ČT v rekordním čase. Prostředky, které se vybraly nad rámec sbírky, budou využity ve prospěch rodiny Liama na pořízení dalších zdravotnických pomůcek, nebo případně pro další dítě se zdravotním handicapem.

Založení projektu

Držím palce pro sbírku!

Monika Granja
500 Kč