Arcidiecézní charita Praha


Rozvojová spolupráce

Pomoc Zambii

Podle ukazatele lidského rozvoje je Zambie jednou z nejméně rozvinutých zemí světa. Obrovským problémem je zde HIV/AIDS. Velký počet nakažených řadí Zambii na 8. nejnižší příčku na světě. Důsledkem je více než milión sirotků, kteří ztratili oba rodiče. Jejich šance na vzdělání a dobrou perspektivu v životě je velmi nízká. Proto naše pomoc směřuje především do vzdělávání. Umožňujeme nejchudším dětem, často sirotkům, chodit do školy v programu Adopce na dálku®. Vzdělání otevíráme i dospělým, kteří jsou negramotní a rádi by se naučili číst a psát. Často jsou to rodiče nebo i prarodiče „adoptovaných“ dětí. Investujeme do škol – vybavujeme je počítačovými učebnami. Podporujeme drobnými půjčkami začínající živnostníky, aby získali stabilní příjem pro svou rodinu.

Pomoc Zambii

Darujte vzdělání, zdravotní péči a pracovní příležitosti lidem, kteří žijí pod hranicí chudoby. Darujte jim šanci na lepší budoucnost.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu