CZ / EN

F-nadace


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

Škola Celým srdcem

Pomozte nám otevřít křesťanskou školu v Praze s vizí (sebe)poznání skrze společenství. Vaší podporou umožníte vznik základní školy, kde budou moct děti prožít 13 000 hodin školní docházky smysluplně - rozvíjet zdravé vztahy, víru, odvahu, spolehlivost, kreativitu, vytrvalost. Každých 25 Kč umožní jednu smysluplnou hodinu jednomu žákovi. Je to jedinečná příležitost koupit (dětem) čas za peníze. :-)

vybíráme od 22.10.2019

Škola Celým srdcem

Pomozte nám otevřít křesťanskou školu v Praze s vizí (sebe)poznání skrze společenství Vaší podporou umožníte vznik školního společenství, kde budou moct děti trávit „předepsaných“ 13 000 hodin smysluplně. Je to jedinečná příležitost koupit (dětem) čas za peníze :-) Více informací na: www.celymsrdcem.cz
60 066 Kč

přispělo

35 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pomozte nám darovat dětem 13 000 smysluplných hodin. Tyto hodiny musí každé dítě tak jako tak strávit ve škole v rámci povinné školní docházky, tak proč je nevyužít pro to, co je opravdu důležité? Zakládáme školu, která rozvíjí zdravé vztahy, víru, odvahu, svobodu, vytrvalost... 
 
Vytváříme školu, kde holky vědí, že jsou krásné, statečné a milující, a kde kluci objevují, že jsou silní a plní lásky. Kde si učitelé vzájemně pomáhají svoji hodnotu zakládat na tom, jak je vidí Bůh. Kde všichni společně vytvářejí zdravé společenství, ve kterém má každý své místo. Kde děti i rodiče mají příležitost zažít křesťanské hodnoty v praxi.

více informací na: www.celymsrdcem.cz
 
Školu chceme otevřít v září 2021. Plánujeme otevřít 1.-6. třídu a postupně dorůst do 9. třídy s celkem 90 dětmi (ověřené číslo pro soudržné společenství). Škola bude otevřeně křesťanská a budou v ní vítané věřící i nevěřící děti.

Od ledna 2020 otvíráme přípravný vzdělávací kurz pro naše budoucí učitele, aby se mohli vzájemně poznat, vytvořit zdravé společenství a získat společný pevný základ v křesťanské pedagogice. Program pro učitele náš tým připravuje (a chce realizovat) bez nároku na honorář. Mezitím je ale také potřeba udělat spousta dalších věcí - napsat dokumenty nezbytné pro otevření školy, zkolaudovat školní budovu, připravit zápis dětí... Potřebujeme pomoc a ne každý si ji může dovolit nabídnout ve volném čase.
Pomůžete nám zaplatit pomocníky na tyto činnosti? Primárně chceme na částečný úvazek zaměstnat budoucího ředitele či učitele.
Také potřebujeme pokrýt výdaje za požadovaná potvrzení (osvětlení tříd, stavební úřad...), propagaci a základní kancelářské vybavení pro náš tým. 
 
Vaší podporou umožníte vznik školního společenství, kde budou moct děti trávit „předepsaných“ 13 000 hodin smysluplně. Je to jedinečná příležitost koupit (dětem) čas za peníze :-)

Pomůžete nám zaplatit pomocníky na tyto činnosti? Primárně chceme na částečný úvazek zaměstnat budoucího ředitele či učitele.

Na prvotní náklady celkově potřebujeme 580 tisíc. Později k tomu přibydou náklady na rekonstrukci školních prostor, vybavení tříd a dorovnání rozpočtu v prvních třech letech fungování školy, které nepokryjeme pouze z příspěvků ministerstva školství a školného. Když se všechny tyto předpokládané výdaje sečtou a vydělí odhadovaným počtem dětí v prvních třech letech a hodinami, které strávi ve škole, vychází to, že za 25 Kč můžete pomoct vytvořit jednu smysluplnou hodinu pro jednoho žáka.

Každých 25 Kč umožní jednu smysluplnou hodinu jednomu žákovi.
100 Kč - smysluplná hodina pro čtyři žáky
250 Kč - smysluplná hodina pro jeden ročník (10 dětí)
500 Kč - smysluplná hodina pro dva ročníky
750 Kč - smysluplná hodina pro jednu třídu (trojročí)
1500 Kč - smysluplný den pro jeden ročník
4500 Kč - smysluplný den pro jednu třídu
9000 Kč - smysluplný den pro dvě třídy
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Těšíme se na vaši školu! :-)

Antonie Matějovská

Bůh Vám žehnej

Radek Růžička
100 Kč