Skautská nadace Jaroslava Foglara


Regionální a komunitní rozvoj Děti, mládež, rodina

Nová klubovna pro mníšecké skauty

Skautští vedoucí v Mníšku pod Brdy umožňují svou nadšenou dobrovolnickou prací prožívat nezapomenutelná dobrodružství klukům a holkám v pěti oddílech s více než 100 členy. Velký počet zájemců o skauting nás těší, narážíme však na nevyhovující podmínky i velikost současné klubovny. Rozhodli jsme se proto udělat velký krok – postavit naši vlastní a větší klubovnu. NYNÍ STOJÍME PŘED VYBUDOVÁNÍM HRUBÉ STAVBY. Můžeme se opřít o podporu města i mnoha přátel, nicméně takto velký projekt vyžaduje i značný rozpočet. Pojďte do toho prosím s námi a pomozte nám vybudovat potřebné zázemí pro skautskou výchovu kluků, holek a dospívajících v Mníšku p. B. Nemusíte si oblékat montérky! Každý dar nás posune o krok dále :)

Klubovna v Mníšku

skautům na klubovnu
102 279 Kč

přispělo

63 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

V současné době využíváme tyto prostory, nevyhovují však velikostí ani technicky. Ve stávající klubovně jsme 22 let a počet členů se od té doby posunul ze 46 na 124, navíc je objekt vlastnictvím města. Rozhodli jsme se postavit na vlastní nohy a pustit do náročného projektu.
 
Zastupitelstvo města nám vyšlo vstříc a věnovalo nám na stavbu pozemek. Děkujeme!


Následovalo kolečko, kdy jsme museli zajistit stavební povolení, přivést k pozemku elektřinu, vodu a kanalizaci. 

Co už je za námi:
 březen 2018 - darovaný pozemek byl zapsán do katastru pod číslem 2714/471
 březen 2018 - žádost o elektrickou přípojku
 duben 2018 - schůzka k finálním plánům klubovny pro stavební povolení
 duben 2018 - znovu vytyčení hranic pozemku
 duben 2018 - přivezení maringotky pro zázemí akcí 
 květen 2018 - žádost o připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu
 červen 2018 - žádost o vyjádření HZS
 červen 2018 - žádost o vyjádření KHS
 červenec 2018 - hotový projekt
 červenec 2018 - žádost o vyjádření na pověřenou obec Černošice
 červenec 2018 - finální vyjádření KHS
 srpen 2018 - finální vyjádření HZS
 srpen 2018 - finální vyjádření odboru životního prostředí Černošice
 září 2018 - žádost o vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu
 září 2018 - vyjádření odboru územního plánování
 září 2018 - žádost o souhlas Rady města
 říjen 2018 - územní souhlas pro kanalizační a vodovodní přípojku
 listopad 2018 - vyřešení žádosti o vyjmutí z půdního fondu
 prosinec 2018 - přesazení stromů v místě stavby
 prosinec 2018 - vytvořen položkový rozpočet (celková cena cca 3 857 000-kč)
 prosinec 2018 - podání do grantového programu města Mníšek
 prosinec 2018 - obdrželi jsme stavební povolení (čeká se na nabytí právní moci)
 leden 2019 - nabytí právní moci stavebního povolení
 leden 2019 - žádost o dotaci na Středočeský kraj
 leden 2019 - žádost o dotaci na ústředí Junáka
 únor 2019 - realizace elektrické přípojky
 únor 2019 - ples na podporu výstavby klubovny spolu se spolkem ROREJS
 březen 2019 - brigáda u Penny pro získání peněz na klubovnu
 březen 2019 - žádost o grant na ČEZ
 březen 2019 - žádost o grant na Veolia
 duben 2019 - zamítnutí žádosti ČEZ
 duben 2019 - realizace kanalizační a vodovodní přípojky
 duben 2019 - vykopání základů pro stavbu
 květen 2019 - schválení dotace ze Středočeského kraje (295 000-kč)
 květen 2019 - schválení grantu Veolia (30 000-kč)
 červen 2019 - zadání realizace stabilního připojení k elektrické energii
 červenec 2019 - výběrové řízení malého rozsahu na realizaci základové desky
 srpen 2019 - zřízen odběr elektrické energie a vody
 srpen 2019 - zahájení stavby základové deskyNová klubovna nám pomůže zajistit pravidelné schůzky oddílů a nabídne i nutný prostor pro uložení materiálu a vybavení pro tábory a výpravy. Klubovny nám umožní také setkání a aktivity s rodiči a přáteli střediska. Poslouží i jako zázemí pro spřátelené oddíly, které mohou klubovnu využít pro přenocování na jejich výpravách. 

Doufáme, že na konci dlouhé cesty se budeme moct pochlubit vlastní krásnou klubovnou a poděkovat i vám, za přispění k její realizaci.

Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v  polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (2)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Navýšili jsme cílovou částku – proč?

 
Vypsali jsme zkušebně tuto dárcovskou výzvu a objevili jsme velký potenciál a podporu, kterou máme ve svém nejbližším okolí. Během krátkého období jste na náš účet přidali krásnou částku!
Děkujeme! Vaší podpory si upřímně vážíme a rádi bychom do konce roku zkusili využít fungující projekt a oslovili i širší veřejnost.
 
Cílovou částku nenavyšujeme z rozmaru.
Rozpočet na výstavbu klubovny je odhadem 3,9 mil.
Výstavba je rozdělená do třech etap.
 
I. etapa - základová deska: 430 tis
II. etapa- hrubá stavba: 1,2 mil 
III. etapa- vnitřní úpravy: 1,2 mil
IV. etapa - finální úpravy: 1,2 mil
 
Mimo tento rozpočet jsou další náklady
Projektová dokumentace, povolení, oplocení, materiál voda: cca 150 tis
Voda, kanalizace: 290 tis (s příspěvkem města 470 tis.) - celkem 760 tis
 
Požádali jsme o podporu fondy, krajské dotace, již máme přislíbený dar od Skautské nadace Jaroslava Foglara i ústředí Junáka. Velkým partnerem je nám stále i zastupitelstvo město. Snažíme se získat peníze brigádami, které se se staršími dětmi a rovery často účastní i rodiče. 

Výstavba vlastní klubovny je velkým krokem a také velkým finančním závazkem. Budeme rádi za každý příspěvek a způsob financování, který nám pomůže úspěšně celý projekt zvládnout!
 

Základová deska je hotová! A my se můžeme posunout dál k hrubé stavbě!

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a stále pomáhají!Založení projektu

Kryštof zdraví z Izraele a drží palce se stavbou klubovny!
Dárce
1 234 Kč
Bývalý skaut pro budoucí skauty. :-)
Pavel Frk
2 000 Kč
Přeji Vám, ať se dílo podaří...
František Keyř
20 000 Kč