Skautská nadace Jaroslava Foglara


Regionální a komunitní rozvoj Děti, mládež, rodina

Nová klubovna pro mníšecké skauty

Skautští vedoucí v Mníšku pod Brdy umožňují svou nadšenou dobrovolnickou prací prožívat nezapomenutelná dobrodružství klukům a holkám v pěti oddílech s více než 100 členy. Velký počet zájemců o skauting nás těší, narážíme však na nevyhovující podmínky i velikost současné klubovny. Rozhodli jsme se proto udělat velký krok – postavit naši vlastní a větší klubovnu. NYNÍ STOJÍME PŘED VYBUDOVÁNÍM HRUBÉ STAVBY. Můžeme se opřít o podporu města i mnoha přátel, nicméně takto velký projekt vyžaduje i značný rozpočet. Pojďte do toho prosím s námi a pomozte nám vybudovat potřebné zázemí pro skautskou výchovu kluků, holek a dospívajících v Mníšku p. B. Nemusíte si oblékat montérky! Každý dar nás posune o krok dále :)

Klubovna v Mníšku

skautům na klubovnu
9 500 Kč
vybráno 12 % z 80 000 Kč

zbývá

105 dní

přispělo

11 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

V současné době využíváme tyto prostory, nevyhovují však velikostí ani technicky, navíc je objekt vlastnictvím města. Rozhodli jsme se postavit na vlastní nohy a pustit do náročného projektu.
 
Současné zastupitelstvo města nám vyšlo vstříc a věnovalo nám na stavbu pozemek. Děkujeme!


Následovalo kolečko, kdy jsme museli zajistit stavební povolení, přivést k pozemku elektřinu, vodu a kanalizaci. 

Co už je za námi:
 březen 2018 - darovaný pozemek byl zapsán do katastru pod číslem 2714/471
 březen 2018 - žádost o elektrickou přípojku
 duben 2018 - schůzka k finálním plánům klubovny pro stavební povolení
 duben 2018 - znovu vytyčení hranic pozemku
 duben 2018 - přivezení maringotky pro zázemí akcí 
 květen 2018 - žádost o připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu
 červen 2018 - žádost o vyjádření HZS
 červen 2018 - žádost o vyjádření KHS
 červenec 2018 - hotový projekt
 červenec 2018 - žádost o vyjádření na pověřenou obec Černošice
 červenec 2018 - finální vyjádření KHS
 srpen 2018 - finální vyjádření HZS
 srpen 2018 - finální vyjádření odboru životního prostředí Černošice
 září 2018 - žádost o vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu
 září 2018 - vyjádření odboru územního plánování
 září 2018 - žádost o souhlas Rady města
 říjen 2018 - územní souhlas pro kanalizační a vodovodní přípojku
 říjen 2018 - brigáda na stavbu plotu. Pár fotek zde.
 listopad 2018 - vyřešení žádosti o vyjmutí z půdního fondu
 prosinec 2018 - přesazení stromů v místě stavby
 prosinec 2018 - vytvořen položkový rozpočet (celková cena cca 3 857 000-kč)
 prosinec 2018 - podání do grantového programu města Mníšek
 prosinec 2018 - obdrželi jsme stavební povolení (čeká se na nabytí právní moci)
 leden 2019 - nabytí právní moci stavebního povolení
 leden 2019 - žádost o dotaci na Středočeský kraj
 leden 2019 - žádost o dotaci na ústředí Junáka
 únor 2019 - realizace elektrické přípojky
 únor 2019 - ples na podporu výstavby klubovny spolu se spolkem ROREJS
 březen 2019 - brigáda u Penny pro získání peněz na klubovnu
 březen 2019 - žádost o grant na ČEZ
 březen 2019 - žádost o grant na Veolia
 duben 2019 - zamítnutí žádosti ČEZ
 duben 2019 - realizace kanalizační a vodovodní přípojky
 duben 2019 - vykopání základů pro stavbu
 květen 2019 - schválení dotace ze Středočeského kraje (295 000-kč)
 květen 2019 - schválení grantu Veolia (30 000-kč)
 červen 2019 - zadání realizace stabilního připojení k elektrické energii
 červenec 2019 - výběrové řízení malého rozsahu na realizaci základové desky
 srpen 2019 - zřízen odběr elektrické energie a vody
 srpen 2019 - zahájení stavby základové deskyNová klubovna nám pomůže zajistit pravidelné schůzky oddílů a nabídne i nutný prostor pro uložení materiálu a vybavení pro tábory a výpravy. Klubovny nám umožní také setkání a aktivity s rodiči a přáteli střediska. Poslouží i jako zázemí pro spřátelené oddíly, které mohou klubovnu využít pro přenocování na jejich výpravách. 

Doufáme, že na konci dlouhé cesty se budeme moct pochlubit vlastní krásnou klubovnou a poděkovat i vám, za přispění k její realizaci.

Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v druhé polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu