Skautská nadace Jaroslava Foglara


Regionální a komunitní rozvoj Děti, mládež, rodina

Nová klubovna pro mníšecké skauty

Projekt výstavby nové klubovny se v Mníšku posouvá k prvním velkým viditelným výsledkům. Narůstající hrubá stavba je pro nás symbolem naděje, o to větší s ohledem na dočasně pozastavenou činnost oddílů a dalších aktivit. Děkujeme všem, kteří jste se zapojili a kteří nám pomáháte. A prosíme ještě jednou – pomozte nám pokračovat i v době, která vše komplikuje.

Klubovna v Mníšku

Pomozte nám dostat klubovnu pod střechu!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Po úspěšném startu projektu na darujme.cz se jsme do rozpočtu díky vašim příspěvkům mohli přidat 107 279 Kč! Nyní potřebujeme navýšit celkovou vybranou sumu a dostat se
k částce 200 000 Kč.
Aktuálně se potýkáme s problémem, kterým je zamítnutá žádost o dotaci na Kraji. I když se snažíme najít alternativy a redukovat původní plán, je nutné zajistit hrubé stavbě střechu. K řádnému dokončení 

zbývá dát dohromady necelých 15 000 Kč.


Skautská nadace Jaroslava Foglara nám navíc přislíbila dalších 20 000 Kč 

za podmínky, že se nám do června povede vybrat cílovou částku 200 000 Kč!
Stavba je financována z dotací schválených v loňském roce, pomohl nám dar Skautské nadace Jaroslava Foglara a také příspěvky z řad našich přátel, známých i sympatizantů. Snažíme se získat prostředky i brigádami. Bohužel, i malá odchylka od plánu nás oddaluje od výsledku a nyní i ohrožuje bezpečné a správné provedení.
 
Kolik stojí nová klubovna?
Rozpočet na výstavbu klubovny je odhadem 3,9 mil.
Výstavba je rozdělená do etap:
 
I. etapa - základová deska: 430 tis
II. etapa- hrubá stavba: 1,2 mil 
III. etapa- vnitřní úpravy: 1,2 mil
IV. etapa - finální úpravy: 1,2 mil
 
Mimo tento rozpočet jsou další náklady
Projektová dokumentace, povolení, oplocení, materiál voda: cca 150 tis
Voda, kanalizace: 290 tis (s příspěvkem města 470 tis.) - celkem 760 tisCo už je za námi:
 březen 2018 - darovaný pozemek byl zapsán do katastru pod číslem 2714/471
 březen 2018 - žádost o elektrickou přípojku
 duben 2018 - schůzka k finálním plánům klubovny pro stavební povolení
 duben 2018 - znovu vytyčení hranic pozemku
 duben 2018 - přivezení maringotky pro zázemí akcí 
 květen 2018 - žádost o připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu
 červen 2018 - žádost o vyjádření HZS
 červen 2018 - žádost o vyjádření KHS
 červenec 2018 - hotový projekt
 červenec 2018 - žádost o vyjádření na pověřenou obec Černošice
 červenec 2018 - finální vyjádření KHS
 srpen 2018 - finální vyjádření HZS
 srpen 2018 - finální vyjádření odboru životního prostředí Černošice
 září 2018 - žádost o vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu
 září 2018 - vyjádření odboru územního plánování
 září 2018 - žádost o souhlas Rady města
 říjen 2018 - územní souhlas pro kanalizační a vodovodní přípojku
 listopad 2018 - vyřešení žádosti o vyjmutí z půdního fondu
 prosinec 2018 - přesazení stromů v místě stavby
 prosinec 2018 - vytvořen položkový rozpočet (celková cena cca 3 857 000-kč)
 prosinec 2018 - podání do grantového programu města Mníšek
 prosinec 2018 - obdrželi jsme stavební povolení (čeká se na nabytí právní moci)
 leden 2019 - nabytí právní moci stavebního povolení
 leden 2019 - žádost o dotaci na Středočeský kraj
 leden 2019 - žádost o dotaci na ústředí Junáka
 únor 2019 - realizace elektrické přípojky
 únor 2019 - ples na podporu výstavby klubovny spolu se spolkem ROREJS
 březen 2019 - brigáda u Penny pro získání peněz na klubovnu
 březen 2019 - žádost o grant na ČEZ
 březen 2019 - žádost o grant na Veolia
 duben 2019 - zamítnutí žádosti ČEZ
 duben 2019 - realizace kanalizační a vodovodní přípojky
 duben 2019 - vykopání základů pro stavbu
 květen 2019 - schválení dotace ze Středočeského kraje (295 000-kč)
 květen 2019 - schválení grantu Veolia (30 000-kč)
 červen 2019 - zadání realizace stabilního připojení k elektrické energii
 červenec 2019 - výběrové řízení malého rozsahu na realizaci základové desky
 srpen 2019 - zřízen odběr elektrické energie a vody
 srpen 2019 - zahájení stavby základové desky
 duben 2020 – zahájení hrubé stavby

 
Skautští vedoucí v Mníšku pod Brdy umožňují svou nadšenou dobrovolnickou prací prožívat nezapomenutelná dobrodružství klukům a holkám v pěti oddílech s více než 100 členy. 
Rostoucí zájem o skauting i početná členská základna přiměla středisko pustit se do odvážného projektu. Stavba vlastní nové klubovny má vyhovět nárokům na důstojné zázemí pro vedení běžných schůzek, poslouží jako komunitní centrum, zajistí také potřebné úložné a skladovací prostory pro táborové vybavení. 

Pomozte nám odrazit se a pokračovat dál!  

 
Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v  polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (2)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Máme střechu!

Už se nám to rýsuje!

Navýšili jsme cílovou částku – proč?

 
Vypsali jsme zkušebně tuto dárcovskou výzvu a objevili jsme velký potenciál a podporu, kterou máme ve svém nejbližším okolí. Během krátkého období jste na náš účet přidali krásnou částku!
Děkujeme! Vaší podpory si upřímně vážíme a rádi bychom do konce roku zkusili využít fungující projekt a oslovili i širší veřejnost.
 
Cílovou částku nenavyšujeme z rozmaru.
Rozpočet na výstavbu klubovny je odhadem 3,9 mil.
Výstavba je rozdělená do etap:
 
I. etapa - základová deska: 430 tis
II. etapa- hrubá stavba: 1,2 mil 
III. etapa- vnitřní úpravy: 1,2 mil
IV. etapa - finální úpravy: 1,2 mil
 
Mimo tento rozpočet jsou další náklady
Projektová dokumentace, povolení, oplocení, materiál voda: cca 150 tis
Voda, kanalizace: 290 tis (s příspěvkem města 470 tis.) - celkem 760 tis
 
Požádali jsme o podporu fondy, krajské dotace, již máme přislíbený dar od Skautské nadace Jaroslava Foglara i ústředí Junáka. Velkým partnerem je nám stále i zastupitelstvo město. Snažíme se získat peníze brigádami, které se se staršími dětmi a rovery často účastní i rodiče. 

Výstavba vlastní klubovny je velkým krokem a také velkým finančním závazkem. Budeme rádi za každý příspěvek a způsob financování, který nám pomůže úspěšně celý projekt zvládnout!
 

Základová deska je hotová! A my se můžeme posunout dál k hrubé stavbě!

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a stále pomáhají!Založení projektu

Nemusí sice pršet, ale do skautské klubovny by nemělo ani kapat;))) Zdraví sousedé z Ráje...

Martin Novotný
5 000 Kč

Držíme palce, ať je klubovna brzy "pod střechou"

Šárka Slavíková Klímová

Ať se daří :D

Ellie

Hodně zdaru z Brna!

Petr Glum Šabata
1 000 Kč

S bratrským pozdravem. Držím palce - "střecha nad hlavou" je důležitá!

skautský stavitel z jihu Čech
10 000 Kč

Dárce
20 000 Kč

Skaut z Rožmitálu přespolním bratrům :)

Vitezslav Dolezal
1 000 Kč

Držíme palce!

Z Kvíkalky

Ať klubovna roste!

Tereza Herdová

Kryštof zdraví z Izraele a drží palce se stavbou klubovny!

Dárce
1 234 Kč