Nadační fond Jaroslava Tupého


Vzdělávání a výzkum Životní prostředí

Podpořte aktivity nadějných vědců

Podpořte vědecko-výzkumné aktivity nadějných vědců a umožněte jim uskutečňovat jejich nápady, navazovat spolupráce v ČR i zahraničí a hledat řešení nejen environmentálních problémů.

vybíráme od 6.8.2019

Podpořte aktivity nadějných vědců

275 018 Kč

přispělo

7 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Nadační fond Jaroslava Tupého (NFJT) vznikl na památku výjimečného vědce Ing. Jaroslava Tupého, DrSc., jeho výjimečně produktivní celoživotní vědecké práce, jeho lásce k přírodě a rostlinám, jeho skromnosti, pokory a ochoty pomáhat druhým. Myslíme si, že tyto vlastnosti by měly být příkladem a inspirací pro mladé vědecké generace, které bychom proto jménem pana doktora Tupého podpořili v realizaci jejich nápadů, rozšířili jejich znalosti a studijní či pracovní příležitosti.

Nadační fond formou nadačních příspěvků podporuje vědecko-výzkumnou činnost vztahující se k rostlinné biologii a to jak studenty, tak zejména mladé vědce a vědkyně ÚEB AV ČR, popřípadě zahraniční vědce a vědkyně působící na ÚEB AV ČR. Fond podporuje mezinárodní spolupráci, získávání a udržování kontaktů, předávání si znalostí a společné řešení sociálních a environmentálních problémů.

Žadatelé o poskytnutí příspěvku mohou projekty realizovat na půdě ÚEB AV ČR, v komerční sféře, veřejné správě, či v neziskovém sektoru (např. vědecko-výzkumná instituce) v České republice nebo v zahraničí.

Nadační příspěvky, které se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění, jsou poskytovány na základě uvážení správní rady nadačního fondu po zhodnocení subjektivních okolností podané žádosti,
tj. po zhodnocení uvedených kritérií:
  • originalita a nový přístup/novost;
  • oborový přínos;
  • společenská prospěšnost;
  • mezinárodní přesah výzkumu;
  • výstup konkrétního výzkumu a jeho prezentace;
  • možnost popularizace a budování renomé ÚEB.
Více o NFJT najdete na http://nfjt.ueb.cas.cz/?lang=cs

Děkujeme za Váš příspěvek!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu