CZ / EN

Nadační fond Jaroslava Tupého


Životní prostředí Vzdělávání a výzkum

Podpořte aktivity nadějných vědců

Podpořte vědecko-výzkumné aktivity nadějných vědců a umožněte jim uskutečňovat jejich nápady, navazovat spolupráce v ČR i zahraničí a hledat řešení nejen environmentálních problémů.

vybíráme od 6.8.2019

Podpořte aktivity nadějných vědců

62 005 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Nadační fond Jaroslava Tupého (NFJT) vznikl na památku výjimečného vědce Ing. Jaroslava Tupého, DrSc., jeho výjimečně produktivní celoživotní vědecké práce, jeho lásce k přírodě a rostlinám, jeho skromnosti, pokory a ochoty pomáhat druhým. Myslíme si, že tyto vlastnosti by měly být příkladem a inspirací pro mladé vědecké generace, které bychom proto jménem pana doktora Tupého podpořili v realizaci jejich nápadů, rozšířili jejich znalosti a studijní či pracovní příležitosti.

Nadační fond formou nadačních příspěvků podporuje vědecko-výzkumnou činnost vztahující se k rostlinné biologii a to jak studenty, tak zejména mladé vědce a vědkyně ÚEB AV ČR, popřípadě zahraniční vědce a vědkyně působící na ÚEB AV ČR. Fond podporuje mezinárodní spolupráci, získávání a udržování kontaktů, předávání si znalostí a společné řešení sociálních a environmentálních problémů.

Žadatelé o poskytnutí příspěvku mohou projekty realizovat na půdě ÚEB AV ČR, v komerční sféře, veřejné správě, či v neziskovém sektoru (např. vědecko-výzkumná instituce) v České republice nebo v zahraničí.

Nadační příspěvky, které se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění, jsou poskytovány na základě uvážení správní rady nadačního fondu po zhodnocení subjektivních okolností podané žádosti,
tj. po zhodnocení uvedených kritérií:
  • originalita a nový přístup/novost;
  • oborový přínos;
  • společenská prospěšnost;
  • mezinárodní přesah výzkumu;
  • výstup konkrétního výzkumu a jeho prezentace;
  • možnost popularizace a budování renomé ÚEB.
Více o NFJT najdete na http://nfjt.ueb.cas.cz/?lang=cs

Děkujeme za Váš příspěvek!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu