CARE Česká republika


Humanitární pomoc Rozvojová spolupráce

WE CARE - podpora aktuálních projektů

Pošlete prosím svůj balík pomoci a podpořte aktuální projekty CARE ČR! Váš dar má cenu života. Děkujeme!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních organizací, s téměř 75ti letou tradicí. Soustředí se na ženy a dívky, protože chudobu nelze překonat, nebudou-li mít všichni lidé stejná práva a příležitosti.
 
V roce 2018 působila CARE v 95 zemích světa a pomohla přímo 56 milionům lidí skrze 965 realizovaných projektů. Po celém světě se CARE snaží naplňovat svojí vizi: 
"Svět plný naděje, tolerance a sociální spravedlnosti, ve kterém je chudoba překonána a lidé v něm žijí důstojně a v bezpečí."

Podpořte činnost CARE a pomáhejte tuto vizi naplňovat i Vy!

Po velkých katastrofách zůstává CARE na místě dlouhodobě, aby zajistila obnovu postižené oblasti. Filipíny, vlna tsunami. Copyright: CARE/Haunschmid

CARE Česká republika
Na počátku své činnosti dodávala CARE potravinové balíky i do válkou postiženého Československa. V letech 1946—1950 poskytla poválečnému Československu pomoc v hodnotě 32,8 milionů korun. S nástupem komunismu se bohužel povědomí o CARE v České republice vytratilo. Dnes už je však Česká republika v situaci, kdy může předávat nezbytnou pomoc dál. I proto byla česká kancelář na konci roku 2007 znovuobnovena.
Poválečné balíčky CARE pro děti v Evropě. Copyright: CARE

Samotná CARE Česká republika v minulém roce podpořila 14 projektů v 10 zemích světa.
 
Aktuálně realizuje CARE Česká republika projekty v Bosně a Hercegovině, Gruzii, Thajsku, Nigeru, Čadu, Etiopii, Zambii a Iráku a v Jordánsku. CARE ČR finančně přispívat do centrály CARE na flexibilní humanitární pomoc dle aktuálních krizí a potřeb ve světě. To vše by nebylo možné bez Vašich příspěvků. Děkujeme!
 
Více o činnosti CARE ČR se můžete dočítat v aktuální zprávě o činnosti: Zpráva o činnosti za rok 2018
V roce 2019 podporuje CARE Česká republika podnikání v uprchlickém táboře Mantapala v Zambii. Ta hostí téměř 80 000 uprchlíků ze sousedních zemí, zejména z Demokratické republiky Kongo. CARE Česká republika školí obyvatele tábora a okolní komunity k finanční soběstačnosti, vysvětluje principy tržního fungování a iniciuje zakládání spořicích kooperativ. Učí například obyvatele tábora vyrábět dvě žádané komodity – nepálené cihly a betonové poklopy na latríny. Tím se stávají finančně nezávislými a zároveň budují místní infrastrukturu. CARE ČR také podpoří vznik 1400 důstojných příbytků, 2100 latrín a částečné zalesnění oblasti. Copyright: Marshall Foster/CARE

Zde popsané formy pomoci jsou příklady využití finančních prostředků. Darem pro CARE souhlasíte se zpracováním osobních údajů organizaci CARE Česká republika z. s., také s pomocí poskytovatelů služeb, za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o projektech a využití darů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám. Váš dar pro CARE Česká republika z. s. je daňově odečitatelnou položkou.
 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.