Nadace pro současné umění Praha


Kultura, umění a historie Regionální a komunitní rozvoj

UMĚNÍ TVOŘÍ ŽIVOT HODNOTNĚJŠÍ

Podpořte nové grantové programy a rozvoj zázemí pro současné umění. Společně se tak budeme podílet na rozvoji sebevědomé společnosti, vzniku nových uměleckých projektů a předání toho nejlepšího z naší kultury budoucím generacím.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
GRANTOVÉ PROGRAMY NSU A ROZVOJ ZÁZEMÍ PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ

Vytvořili jsme zázemí pro současné umění v České republice v podobě Nadačního domu na Strossmayerově náměstí v Praze - živého centra organizací působících v oblasti umění a fundraisingu. Pokračujeme v tradici ojedinělých grantových programů pro jednotlivce, organizace i takových, které cílí na systémové změny v emancipaci tvůrčích profesí a dopadu umění na širokou společnost. Naším cílem je pomoci inspirovaným k realizaci jejich projektů s významným společenským dopadem. A také inspirovat vás.

V opravených prostorách sídlí Galerie Jelení a Galerie Kurzor a další organizace, např. Fair Art, Společnost Jindřicha Chalupeckého, redakce Art&Antiques, České centrum fundraisingu a další. Kavárna ACID a auditorium pro přednášky a setkávání jsou k dispozici veřejnosti – a samozřejmě také vám, našim příznivcům a dárcům.


SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE

Podpořte aktivity NSU - podílejte se na rozvoji současného umění a věnujte tak část své energie pro spoluvytvoření dynamického zázemí pro umělecké a občanské iniciativy přispívající k vzájemnému porozumění a obohacování.


CO JE ZA NÁMI

30 let zkušeností  
750+ podpořených projektů
50+ milionů na podporu současného umění a kultury

Nadace pro současné umění vznikla roku 1992. Navázali jsme na demokratické ideály „sametové“ revoluce a přispívali k rozvoji svobodné kreativity podporou uměleckých projektů, organizací vlastních výstav a posilováním role českého umění v mezinárodním kontextu.

Naše podpora pomohla v 90. letech seznámit veřejnost s díly umělců tehdy již zvučných jmen, jako byli Adriena Šimotová, Václav Cigler, Vladimír Kopecký, sestry Válovy i s tvorbou mladších tvůrců jako jsou Petr Nikl, František Skála, David Černý, Jiří Černický, Jan Merta, Vladimír Kokolia, Michal Gabriel, Antonín Střížek, Michal Rittstein, Kurt Gebauer, Milena Dopitová, Krištof Kintera, Federico Díaz, Tomáš Císařovský, Jaroslav Róna, Alena Kotzmannová, Veronika Bromová, Josef Bolf, Čestmír Suška, Milan Cais, Kateřina Šedá a mnozí další. I dnes se snažíme podpořit svobodnou iniciativu dosud neetablované generace mladých tvůrců.

Z institucí jsou mezi příjemci opakovaných grantů například Entrance Gallery, Galerie 35m2, projekt Umělec má cenu, Artalk, Galerie Emila Filly, Etc. galerie, INI Projekt, ArtMap, Berlinskej model, atd. 

Kompletní seznam udělených grantů poskytnutých od r. 1993 do 2020 najdete na www.fcca.cz/granty/archiv

Významný podnět pro integraci umění do společenského povědomí přinesly přelomové výstavy Orbis Fictus ve Valdštejnské jízdárně, Umělecké dílo ve veřejném prostoru či Politik-um na Pražském hradě, o kterých se dnes píše v každé učebnici o českém výtvarném umění. V roce 1999 založila nadace samostatné Centrum pro současné umění, o.p.s., které bylo pověřeno realizováním výstavního programu (Galerie Jelení, kterou Věra Jirousová nazvala „líhní nadaných umělců“), dokumentace (Artlist) a tvůrčích rezidencí (zámek v Čimelicích a instituce v USA).

V rámci projektu Public art vznikla díla na nábřeží Kpt. Jaroše v Praze (Galerie Artwall), stejně jako v Prokopském údolí či v pražské Stromovce (Danae Michala Sedláka). Podpořili jsme desítky zahraničních výjezdů českých umělců (např. roční pobyt Davida Černého v PS1 New York), účast českých umělců na bienále v Sao Paulo, účast na mezinárodní výstavě Manifesta a tak dále.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na:
david@nsupraha.cz
nebo 
nsu@nsupraha.cz


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Nadace pro současné umění podporuje skvělé projekty a dům Pekárna má budoucnost významného uměleckého centra.

Dárce

no time toulouse.

jlbjlt.net
2 000 Kč

Díky,
za cihly naplněné oborem. Držíme palce!

Hugs and kisses,
Petr Dub & Jana Bernartová

PETR DUB
2 000 Kč

prosím uveďte jako dárce: Marie a Zdeněk Kratochvílovi

Marie Kratochvílová
2 000 Kč