Nadace pro současné umění Praha


Kultura, umění a historie Regionální a komunitní rozvoj

PODPOŘTE PROGRAMY NSU

Podpořte nové grantové programy a rozvoj zázemí pro současné umění. Společně se tak budeme podílet na rozvoji sebevědomé společnosti, vzniku nových uměleckých projektů a předání toho nejlepšího z naší kultury budoucím generacím.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
GRANTOVÉ PROGRAMY NSU A ROZVOJ ZÁZEMÍ PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ

Vytvořili jsme zázemí pro současné umění v České republice v podobě Nadačního domu na Strossmayerově náměstí v Praze - živého centra organizací působících v oblasti umění a fundraisingu.
Pokračujeme v tradici ojedinělých grantových programů pro jednotlivce, organizace i takových, které cílí na systémové změny v emancipaci tvůrčích profesí a dopadu umění na celou společnost. Naším cílem je pomoci inspirovaným k realizaci jejich projektů s významným společenským dopadem. A také inspirovat Vás.


V opravených prostorách NSU sídlí Galerie Jelení a Galerie Kurzor a další organizace, např. Fair Art, Společnost Jindřicha Chalupeckého, redakce Art&Antiques, České centrum fundraisingu. Kavárna ACID a auditorium pro přednášky a setkávání jsou k dispozici veřejnosti – a samozřejmě také vám, našim příznivcům a dárcům.

SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE

Podpořte aktivity NSU - podílejte se na rozvoji současného umění a věnujte tak část své energie pro spoluvytvoření dynamického zázemí pro umělecké a občanské iniciativy přispívající k vzájemnému porozumění a obohacování.

Staňte se dárcem nebo partnerem NSU. Každoročně se setkáte se zajímavými osobnostmi z různých oborů a s lidmi, kteří se rozhodli stát součástí velkého příběhu podpory současného umění!

CO JE ZA NÁMI

30 let zkušeností  
750+ podpořených projektů
50+ milionů na podporu současného umění a kultury

Nadace pro současné umění vznikla roku 1992. Navázali jsme na demokratické ideály sametové revoluce a přispívali k rozvoji svobodné kreativity podporou uměleckých projektů, organizací vlastních výstav a posilováním role českého umění v mezinárodním kontextu.

Naše podpora pomohla seznámit veřejnost s díly umělců tehdy již zvučných jmen, jako byli Adriena Šimotová, Václav Cigler, Vladimír Kopecký, sestry Válovy i s tvorbou mladších tvůrců jako jsou Petr Nikl, František Skála, David Černý, Jiří Černický, Jan Merta, Vladimír Kokolia, Michal Gabriel, Antonín Střížek, Michal Rittstein, Kurt Gebauer, Milena Dopitová, Krištof Kintera, Federico Díaz, Tomáš Císařovský, Jaroslav Róna, Alena Kotzmannová, Veronika Bromová, Josef Bolf, Čestmír Suška, Milan Cais, Kateřina Šedá, Eva Koťátková & Barbora Kleimphamplová a mnozí další. 
Z institucí jsou mezi příjemci opakovaných grantů například Entrance Gallery, Galerie 35m2, projekt Umělec má cenu, Artalk, Galerie Emila Filly, Etc. galerie, INI Projekt, ArtMap, Berlinskej model a další.
 
I se nadále snažíme podpořit svobodné tvůrčí aktivity dosud neetablované generace mladých tvůrců.
Kompletní seznam udělených grantů poskytnutých od r. 1993 do 2020 najdete na www.fcca.cz/granty/archiv

Významný podnět pro integraci umění do společenského povědomí přinesly přelomové výstavy Orbis Fictus ve Valdštejnské jízdárně, Umělecké dílo ve veřejném prostoru či Politik-um na Pražském hradě, o kterých se dnes píše v každé učebnici o českém výtvarném umění. V roce 1999 založila nadace samostatné Centrum pro současné umění, o.p.s., které bylo pověřeno realizováním výstavního programu (Galerie Jelení, kterou Věra Jirousová nazvala „líhní nadaných umělců“), dokumentace (Artlist) a tvůrčích rezidencí (zámek v Čimelicích a instituce v USA).

V rámci projektu Public art vznikla díla na nábřeží Kpt. Jaroše v Praze (Galerie Artwall), stejně jako v Prokopském údolí či v pražské Stromovce (Danae Michala Sedláka). Podpořili jsme desítky zahraničních výjezdů českých umělců (např. roční pobyt Davida Černého v PS1 New York), účast českých umělců na bienále v Sao Paulo, účast na mezinárodní výstavě Manifesta a dalších významných přehlídkách.

V případě zájmu o další informace nás můžete kontaktovat na:
david@nsupraha.cz
nebo 
nsu@nsupraha.cz

Za celý tým NSU
David Korecký, ředitel
www.nsupraha.cz


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Jsme rádi, že jsme mohli podpořit právě Vás. Krásné svátky,
Produkční tým z Edusa

Sylvie Mazurová
614 Kč

Nadace pro současné umění podporuje skvělé projekty a dům Pekárna má budoucnost významného uměleckého centra.

Dárce

no time toulouse.

jlbjlt.net
2 000 Kč

Díky,
za cihly naplněné oborem. Držíme palce!

Hugs and kisses,
Petr Dub & Jana Bernartová

Petr Dub
2 000 Kč

prosím uveďte jako dárce: Marie a Zdeněk Kratochvílovi

Marie Kratochvílová
2 000 Kč