Nadace Via


Životní prostředí

Živá komunita: Nechceme dálnici 100 metrů za domy!

Jsme spolek Spokojené Díly, z.s. Žijeme v Kuřimi. Spolek vznikl proto, aby se nám v místě Díly pod Sv. Jánem, kde spolu s námi žije dalších dva tisíce lidí, žilo dobře. Město Kuřim potřebuje obchvat. Nabízí se dvě varianty, Severní a Jižní. Studie protěžují Jižní variantu vedoucí nám cca 100 metrů za domy. Pomozte prosím přispěním. Potřebujeme další peníze na zaplacení odborníků, kteří nám pomohou se bránit pomocí skutečně nezávislých studií a posudků.

vybíráme od 29.5.2019
35 700 Kč
vybráno 71 % z 50 000 Kč

přispělo

36 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Doprava přes město Kuřim je každý rok stále horší. Situaci by měl významně vylepšit obchvat Kuřimi, který je v současné době uvažován ve dvou variantách. Severní varianta, vedená za věznicí a průmyslovou zónou, ve vzdálenosti cca 500 metrů od nejbližší obydlené části. Jižní, momentálně protěžovaná tunelová varianta, s mostem nad polem ústícím do Kuřimské hory v těsné blízkosti cca 100 metrů od obytné čtvrti v lokalitě Díly za Sv. Jánem, kde bydlíme a spolu s námi dalších asi dva tisíce lidí. Ačkoli všechny předešlé studie uváděly významný NEGATIVNÍ dopad Jižního obchvatu na jižní část Kuřimi (především na lokalitu Díly za Sv. Jánem), nyní je Jižní varianta maximálně protežovaná. Je zde plánovaná intenzita převyšující 25 tisíc aut denně včetně těžké nákladní dopravy. Navrhovaná opatřená pro minimalizaci vlivů jsou teoretická a finančně velice drahá až nerealizovatelná. Čtvrť Díly za Sv. Jánem vznikla nedávno, v krásném místě s vyhlídkou do lesa. Snažíme se místo sami zvelebovat, přispěli jsme k výstavbě dětského hřiště, každoročně pořádáme brigádu na úklid okolí, čistíme místní Mozovský potok - není nám lhostejné místo, kde žijeme.


Z poslední studie zpracované na Jihomoravském kraji například vyplývá, že Severní variantou obchvatu dojde k významnému snížení hluku na větší části území Kuřimi než pro jižní variantu obchvatu (o 20% více). Jižním obchvatem naopak dojde na území Kuřimi k překročení povoleného limitu hluku (60 dB) u obydlené zóny, což v případě severní varianty nebylo nikde identifikováno.

Naším cílem je podporovat takové vedení obchvatu Kuřimi, který bude mít skutečně minimální vliv na VŠECHNY obyvatele Kuřimi a posuzovat varianty obchvatů skutečně nezávisle, bez vedlejších zájmů a rovnocenně, což se v současné době neděje. Nechceme, aby se problém s negativním vlivem dopravy přesunul z jedné části města do jiné. Žádáme jen objektivní posouzení situace. Pro splnění našeho cíle spolupracujeme a budeme dále spolupracovat s odborníky na dopravu a modelování intenzit, s projektanty na dopravu a dalšími specialisty.

Potřebujeme být slyšet. Pomozte nám tedy prosím svým finančním příspěvkem v jakékoliv výši pro skutečné a relevantní posouzení obchvatů Kuřimi. Pokud se jednou zvolí a zrealizuje špatné řešení s tak významnými negativními dopady na obyvatele a životní prostředí, pak to již nebude možné nikdy vrátit. 


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

díky že na nás myslíte...

Petr Švrčina
2 000 Kč

Vaňkovi, Rychlonožkova 1832

Michaela Vaňková
1 000 Kč

Děkuji, že dále bojujete!

JV
1 000 Kč

Přijměte alespoň tuto malou částku pro dobrou věc. Většinu lidí na Dílech děsí, že bude mít za domem dálnici. Děkuji, že bojujete....

Arne Huvar
500 Kč

Ať alespoň tato malá částka pomůže. Děkujeme.

Radomír Gill
1 000 Kč

Nechci dálnici 100m za domem

Tomáš Výška
2 000 Kč