CZ / EN

Česká federace potravinových bank, z.s.


Životní prostředí Sociálně znevýhodněné skupiny

POTRAVINOVÉ BANKY

Potravinové banky jsou největším bojovníkem proti plýtvání. Každý rok zachrání tisíce tun jídla a zajistí, aby je dostali děti a dospělí v nouzi.

POTRAVINOVÉ BANKY

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

V roce 2022 se nám podařilo:
  • pomoci více než 300 tisícům lidí v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova,
  • smysluplně využít 11.300 tun potravin, které by jinak skončily na skládce,
  • podporovat rozvoj celorepublikové sítě potravinových bank, které spolupracovali s 1.368 odběratelskými organizacemi.

Koordinujeme činnost potravinových bank, které svážejí zachráněné potraviny a poskytují je zdarma dobročinným organizacím.

Distribuci potravin přímo k potřebným lidem zajišťují neziskové organizace, které znají jejich situaci. Vedle materiální pomoci jim zajišťují i poradenstvím, osobní asistenci a další podporou.

Záchrana potravin se děje díky spolupráci s obchodními řetězci a výrobci potravin, sběru zeleniny a ovoce u zemědělců, potravinovým sbírkám, jednorázovým darům fyzických i právnických osob.

Váš dar pomůže:
  • zachránit více potravin a zamezit jejich zbytečné likvidaci,
  • zajistit pomoc dalším lidem v nouzi,
  • rozvíjet a zlepšovat potravinové banky.
Děkujeme, že s námi bojujete proti plýtvání a hladu!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Snad to pomůže někomu potřebnému.

Milan Havránek
1 000 Kč

Musíme si pomáhat.

Jiří Pastera
2 000 Kč

Kéž Vám Bůh žehná!

JAN SVOBODA

Ráda jsem přispěla, děláte dobrou věc, děkuji za to!

Markéta Tutterová
1 000 Kč

Není třeba

Marcela a Laďa Cvakovi
1 000 Kč

Děkuji za vaší práci. M.

Marek Fencl
3 000 Kč

Nechť pomůže těm, kteří to nyní v této době potřebují.

Radim Linduška
3 000 Kč

Lepší než utratit za to co nepotřebuji

Petr Khol
2 000 Kč

Děkuju <3

Petr Zíma

Hodně štěstí ✊

Stanislava Vránová Zmudová
1 000 Kč