Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Živá komunita: Bojujte proti demolici vily na Malvazinkách

Spolek Přátelé Malvazinek bojuje za to, aby si pražská vilová čtvrť zachovala svůj ráz. Na místo původní prvorepublikové vily se starou zahradou chce developer postavit objemný objekt se 3 čtyřpatrovými věžemi. Naším cílem je pomocí právních prostředků zabránit demolici či alespoň ovlivnit budoucí výstavbu. Prosíme, podpořte nás svým darem a bojujte proti demolici vily na Malvazinkách!

vybíráme od 4.4.2019
40 450 Kč
vybráno 101 % z 40 000 Kč

přispělo

32 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Pražská čtvrť Malvazinky patří k výjimečným vilovým čtvrtím hlavního města. Je známá pro své prvorepublikové vily, obklopené zelení starých zahrad. Stejně jako třeba Ořechovka, jsou Malvazinky vyhledávaným místem pro bydlení i pro procházky klidnými zákoutími. Bohužel klady této čtvrti v poslední době také přitahují zájem developerů. S vidinou vysokého zisku je stávající zástavba často bourána a nevhodným způsobem nahrazována novou.

To je také případ vily Na Loužku 8 – původní dvoupodlažní vila z roku 1929 má být nahrazena jedním objektem: na společném, viditelném soklu mají být vystavěny tři čtyřpodlažní obytné věže. Původní vzrostlá zahrada bude vykácena, prostor vybetonován. Nový obytný dům se vůči ulici uzavře, duch místa bude ztracen.

Pomozte nám podpořit sousedy a v rámci řízení před stavebním úřadem proti tomuto záměru bojovat. Vybrané peněžité prostředky budou využity na zajištění právního poradenství a různým oponentních posudků – od urbanistů, architektů, statiků, dendrologů…

Pod petici za zachování urbanistického rázu Malvazinek a této jedinečné vily se v březnu 2019 podepsalo více než 500 občanů! Věříme, že tímto způsobem můžeme ovlivnit podobu naší čtvrti pro další generace. Je nezbytné sledovat i menší developerské projekty, protože i ty mají v souhrnu vliv na místo, kde žijeme.

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Přeji úspěch

RENATA PEŠIČKOVÁ
1 000 Kč

Za zeleň na Malvazinkách a jejich citlivý rozvoj!

Martin Lepšík
1 000 Kč

Kéž se záchrana vily i další aktivity v boji za kultivovaný život na Malvazinkách podaří!

Martin Veselka
350 Kč

Na Loužek!

Tomáš Kruba