Veřejný sál Hraničář, spolek


Regionální a komunitní rozvoj Kultura, umění a historie

Kultivuji Ústí

Naše město má pověst místa, kde se nic neděje. Právě to se snažíme změnit. Tvoříme kvalitní kulturní program s četností zhruba 25 akcí měsíčně, 20 000 diváků ročně. Nabízíme občanům tohoto města kulturní nabídku, která zde doposud scházela. Nenabízíme pasivní kulturní zábavu. Kulturu a současné umění považujeme zejména za prostředek pro rozvoj tvořivosti, osobnostního růstu a objevování nových způsobů komunikace v široké společnosti. Naší vizí je vytvořit z bývalé budovy kina Hraničář stabilní veřejnou kulturní instituci mezinárodního významu s profesionálním zázemím, která je nezávislá na proměnách politického prostředí.

vybíráme od 4.4.2019
Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život ve městě Ústí nad Labem.
36 200 Kč

přispělo

17 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Proč byste nás měli podpořit?

Jsme nezisková organizace, nejsme zřízeni a přímo financováni městem či jiným státním subjektem, jako jsou např. příspěvkové organizace. Naše činnost je financována vícezdrojově – dotace Statutárního města Ústí nad Labem na celoroční provoz (35%), ostatní veřejné zdroje – Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Státní fond kinematografie, evropské fondy aj. (36%), dary (2%) a zisky z vlastní činnosti (27%).

Vynakládáme velké úsilí na získání financí z různých zdrojů, tato činnost je ale administrativně a lidsky velmi náročná. Významnou položkou v rozpočtu naší organizace se mohou stát drobné pravidelné příspěvky dárců. A právě tady můžete přijít na scénu Vy.

Mezi naše klíčové aktivity patří:

  • výstavní projekty zaměřené na současné výtvarné umění,
  • organizace a podpora volnočasových aktivit,
  • organizace filmových projekcí
  • spolupořádání filmových festivalů
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro děti, mládež, dospělé i seniory
  • organizování přednášek, seminářů a stáží včetně spolupráce s podobnými zařízeními
  • organizace kulturních pořadů pro školská zařízení.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držte se !

Marek Malý
2 000 Kč

Podporuji nejlepší kulturní instituci v Ústí.

Miloslav Kolenatý

Hodně štěstí a držte se! My Vás v Ústí chceme! :-)
Klára

Klára Kolinská
2 000 Kč