Svatá Ludmila 1100 let, z. s.


Osvěta a poskytování informací Kultura, umění a historie

Svatá Ludmila 1100 let

Posláním spolku je péče o odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti a to tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti. Poslání spolek naplňuje skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity.

Svatá Ludmila 1100 let

Podpořte činnost a provoz spolku, ať v roce 2021 dojde k důstojnému uctění mučednické smrti kněžny Ludmily.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Spolek Svatá Ludmila 1100 let zajišťuje a podněcuje organizaci celonárodních oslav významného jubilea, 1100 let od zavraždění kněžny Ludmily, které proběhne v roce 2021.

Spolek, který je nositelem stejnojmenného projektu, byl založen v roce 2016 z iniciativy obce Tetín, kde byla kněžna Ludmila - první česká žena známá jménem, první historicky doložená kněžna, zakladatelka přemyslovské dynastie, babička svatého Václava a první česká světice - mučednicky zavražděna.

Od své existence se náš projekt posunul z lokální úrovně na úroveň národní ba mezinárodní. Máme za sebou spoustu aktivit různého charakteru. O nich si můžete přečíst na našich webových stránkách www.svataludmila.cz

Mezi všemi však vybočuje zapůjčení nejvzácnější relikvie - lebky svaté Ludmily na svatoludmilskou pouť na Tetín v září 2018.


Svatá Ludmila je významnou osobností a neměla by upadnout v zapomnění. Rádi bychom skrze její odkaz připomenuli společnosti vlastní kořeny a identitu, vždyť kněžna Ludmila stála u počátků české státnosti. 

Spolek je nestátní neziskovou organizací, jehož činnost je umožněna především díky dobrovolnické práci a vůli komunity v jednotlivých městech a obcích a to ať už jsou členy spolku či ne. Významnou částí se na financování provozu spolku podílí také sponzoři z řad jednotlivců či jiných organizací.

Předem děkujeme za Vaši podporu!


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu