Liga lidských práv


Lidé s postižením Lidská práva

Úřady musí nést odpovědnost za šikanózní návrhy na odebrání dětí!

Naši klientku šikanoval OSPOD bezdůvodným návrhem k soudu na odebrání dítěte z rodiny. Dva roky žila ve strachu, že přijde o dceru. Soud jí sice dal nakonec za pravdu, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu sociálních pracovnic, ale přiznané odškodnění jí nepokrylo ani náklady na advokáta. Podpořte darem její ústavní stížnost, aby stát nesl plnou odpovědnost za šikanózní zásahy do rodinného života. Nesmí se dít to, aby nezákonným postupem byla poškozena pouze rodina a úředníci nenesli žádnou odpovědnost.

7 400 Kč
vybráno 8 % z 89 000 Kč

přispělo

19 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Naše klientka chtěla pro svou dceru s lehkým mentálním postižením asistenta pedagoga nejen během výuky, ale i ve školní družině a na škole v přírodě, na což má ze zákona právoŠkola nebyla schopna zákonné požadavky naplnit a naopak kontaktovala orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Ten podal k soudu návrh na zahájení řízení o nařízení výchovného opatření z důvodu údajně špatné komunikace klientky se školou.

OSPOD ihned sáhl po nejtěžším kalibru, který má k dispozici – obrátil se na soud – bez toho, aby s klientkou konzultoval, v čem shledává nedostatky v její péči, což je v přímém rozporu se zákonem. OSPOD svůj postoj nepřehodnitl ani poté, co klientka sama učinila kroky ke konstruktivní dohodě se školou a situace již byla vyřešena. Pracovnice OSPOD pouze povýšeným a zastrašujícím způsobem hrozila klientce odebráním dcery do ústavní péče. Klientce jsme pomohli s podáním stížnosti proti OSPOD. Nesprávnost úředního postupu konstatoval jak nadřízený orgán, tak i veřejná ochránkyně práv a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Když celý příběh shrneme: Klientka byla dva roky vláčena po soudech, hrozilo jí odebrání dítěte a žila v neskutečném stresu. Za právní služby vynaložila přes 35.000 Kč. Soudy nakonec uznaly, že řízení bylo šikanózní, ale klientka získala na „odškodnění“ pouhých 20.000 Kč, tedy mnohem méně než byla nucena vynaložit za právní služby. To považujeme za velikou nespravedlnost. Celý příběh naší klientky, včetně plného znění všech soudních rozhodnutí a podání najdete podrobně popsaný na našem webu.

Liga lidských práv se dlouhodobě zabývá problematikou zbytečného odebírání dětí z rodin, jejich umisťování do ústavů a nezákonných postupů OSPOD. Pomozte nám zabránit těmto situacím do budoucna a podpořte naši kampaň. Podpořte změnu, kterou ve společnosti potřebujeme. Děkujeme!

Chceme docílit spravedlivého řešení a obrátíme se na Nejvyšší a Ústavní soud. Nejde pouze o tento případ, ale rovněž o jiné podobné případy. Naším cílem je:

  • aby rodiče poškození šikanózním postupem OSPOD obdrželi od státu odpovídající zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu,
  • aby jim kromě toho byla uhrazena plná výše nákladů, které odůvodněně vynaložili na právní služby,
  • aby byly volány k odpovědnosti osoby, které postupovaly nezákonně.
Vyjádření naší klientky:

„Tímto bych chtěla všem zaměstnancům Ligy lidských práv velmi poděkovat za pomoc a podporu, kterou mi poskytli a stále poskytují. Je důležité vědět, že máte někoho na své straně, že se za vás a vaše práva postaví, když státní instituce, která má dodržovat zákon, jej nedodržuje. Jsem matka samoživitelka, sama pečuji o zdravotně postiženou dceru, nemáme finanční prostředky navíc a státní instituce místo pomoci se nás snaží ještě více poškodit. Proto jsem vděčná Lize lidských práv, že se zastane lidí v nouzi a pomůže jim získat zpět ztracenou důvěru v platnost práva. Na základě nesprávného úředního postupu OSPOD trvá opatrovnický soud a místo řešení zvýšení tak potřebného výživného, na které dcera čeká již 4 roky, se řeší neoprávněný a neodůvodněný návrh OSPOD, který může vyústit odebráním dcery do ústavní výchovy. Proto jsem nesmírně vděčná právníkům Ligy lidských práv, že mi pomáhají situaci napravit.“

Peníze vybrané v této kampani pokryjí:

  • náklady na právní zastoupení (podání dovolání, ústavní stížnosti a žádosti o informace a trestní oznámení proti odpovědným pracovníkům OSPOD) ve výši 54.000 Kč (36 h práce právníků),
  • naši práci na dalších případech, které souvisí s odebíráním dětí v neodůvodněných případech a jejich umísťováním do ústavní péče, na tuto práci budou použity i případně přiznané náklady právního zastoupení (v hodnotě 20.000 Kč),
  • náklady na provoz kanceláře, medializace a propagace případu a problematiky, administrace kampaně (v hodnotě 15.000 Kč).
V případě dotazů ke kampani se obracejte na Dana Petruchu, e-mail dan.petrucha@llp.cz.

Obrázek u kampaně je ilustrační / Photo by pan xiaozhen on Unsplash.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držím pěsti.

Anna Dusek
500 Kč