ZO ČSOP Ochránce


Životní prostředí Vzdělávání a výzkum

Kozmické ptačí louky

Kozmické ptačí louky jsou jedinečným mokřadním ekosystémem, který vznikl v rámci obnovy přírody. Území dnešních Kozmických ptačích luk bylo v minulosti hrubě narušeno melioracemi a intenzivním zemědělstvím a nyní tato lokalita opět slouží přírodě a našim budoucím generacím. KPL jsou domovem mnoha druhu vzácného ptactva, rostlin a hmyzu a působí jako diamant v krajině. Údržba luk je velmi fyzicky a finančně náročná a každá pomoc je vítána.

vybíráme od 11.1.2019

Kozmické ptačí louky: obnovená příroda

Podpořte i vy vzácnou a jedinečnou přírodu, která vzkvétá na Kozmických ptačích loukách. Bez vaší pomoci se neobejdeme.
29 230 Kč

přispělo

30 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Nekončící práce na Kozmických ptačích loukách
Kozmické ptačí louky jsou naprostým unikátem v krajině Hlučínska. Tato lokalita je územím ucelenějších nivních luk a mokřadních biotopů v povodí řeky Opavy. Tento projekt obohacuje přírodu o nová území, respektive byly přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené plochy.
Tento jedinečný biotop o rozloze dvaapadesáti hektarů je domovem řady živočišných druhů, především ptáků z podřádu bahňáků, kteří v naprosté většině z naší krajiny vlivem zániku vhodných hnízdišť velmi rychle mizí.

Při vzniku ptačích luk bylo nutné začít úplně od nuly, protože cenná společenství vzácných druhů mokřadní flóry a ptactva byla téměř zničena. 

V roce 2006 se povedlo vykoupit první pozemky a o sedm let později vznikla první etapa projektu na ploše asi 13 ha. V rámci těchto úprav byla zbudována řada mělkých, ale i hlubších jezírek a tůní. Hrubě narovnaný tok Přehyně byl zmeandrován a ve finále byla za podpory Net4Gas a ČSOP vybudována ptačí pozorovatelna, která bez rušení vzácného ptactva dovoluje návštěvníkům Kozmických ptačích luk pozorovat ptáky v jejich přirozeném prostředí.Sedmimetrová ptačí pozorovatelna s čápem bílým (Ciconia ciconia) ve svém hnízdě. FOTO: Marie Slabejová


Pohled z ptačí pozorovatelny: Množství čejek chocholatých (Vanellus vanellus) a hus velkých (Anser anser) hledajících potravu. FOTO: Marie Slabejová

Během druhé etapy mezi lety 2017 a 2018 se lokalita rozšířila, vznikly nové tůně a jezírka. Komplex periodicky promokřených tůní a trvalých vodních ploch navazuje na etapu první a hned v první sezóně na této ploše zahnízdila řada druhů ptactva. Nové tůně využily i ropuchy zelené a celá řada skokanů. 

S ohledem na regeneraci stávajících podmáčených ploch chystáme třetí etapu, která se od obou předešlých odlišuje, protože umožní přirozený rozliv vody do luk a podpoří nejen bohatou mokřadní květenu, ale otevře širokou potravní nabídku pro bahňáky, kteří svými dlouhými zobáky vypichují potravu právě z vlhké zeminy a bahna.


Vodouš rudonohý (Tringa totanus) na lokalitě početně hnízdí a nalézá dostatek potravy. FOTO: Marie Slabejová

Údržba luk si žádá veliké fyzické, finanční a časové úsilí a rádi bychom proto zde zapojili i pomoc  exmoorského ponyho, což je kůň, který vypásá rychle rostoucí zeleň a svými kopýtky rozrušuje půdu, což periodicky podmáčeným květnatým loukám velmi svědčí.


Exmoorský pony na Josefovských loukách. FOTO: Marie Slabejová

Všechny terénní úpravy na zamokřené lokalitě je možné provádět pouze v zimě, kdy je jinak trvale vlhká půda ztuhlá mrazem. Vše bylo ztíženo mírnými zimami posledních let, kdy těžká technika jako bagry a nákladní automobily nemohly loukami projet, aniž by se hned nezabořily hluboko do bahnité půdy. A když zapadne taková nákladní tatra s plnou korbou mokré zeminy, to pak vůbec není jednoduché. Naštěstí naši kolegové, kteří tůně budovali, byli profesionálové a celou akci bezchybně zvládli.


Budování nových tůní při II.etapě na přelomu roku 2017/2018. FOTO: Marie Slabejová

Nově vytvořená lokalita neslouží pouze hnízdícím druhům ptactva, ale objevují se i vzácnější druhy, které v naší krajině, vlivem zániku přirozených biotopů, už léta nehnízdí. Tito ptáci na Kozmických ptačích loukách odpočívají při svých dlouhých tazích a hledají potravu. Velmi milým překvapením byli pisila čáponohá (Himantopus himantopus), koliha velká (Numenius arquata), tenkozobci opační (Recurvirostra avosetta), ale i řada druhů vodoušů (Tringa sp.).

Konfrontace kolihy velké (Numenius arquata) v hnízdišti čejky chocholaté (Vanellus vanellus) ..čejka vyhrála.. ;) FOTO: Marie Slabejová

Odměnou za dokončenou práci pro nás byla hnízdní sezóna 2018, která na sebe nenechala dlouho čekat a na mnoha březích nových tůní se objevila ptačí hnízda. Například kulík říční (Charadrius dubius) využil zbytky podsypového štěrku pro svá 4 vajíčka a s úspěchem vyvedl 4 mláďata. 

Mnoho párů čejek chocholatých (Vanellus vanellus), racků chechtavých (Chroicocephalus ridibundus) a vodoušů rudonohých (Tringa totanus) taktéž nové území uvítalo jako svůj „letní“ domov a vyvedli zde svá kuřátka.

Velmi nás těší a motivuje, že šetrný management květnatých luk "rychle" přinesl výsledky a umožnil rozvoj rostliny krvavce totenu (Sanguisorba officinalis). Tímto pomohl stabilizovat vymírající populaci ohroženého motýla modráska bahenního (Phengaris nausithous).


Živná rostlina krvavec toten (Sanguisorba officinalis) a motýl modrásek bahenní (Phengaris nausithous). FOTO: Marie Slabejová

Naše práce nikdy nekončí. Neustále Kozmické ptačí louky šetrnými zásahy tvarujeme a vytváříme cestu nádherné a pestré přírodě, která zde v minulosti byla a nyní se pomalu díky těmto úpravám navrací. 

Závěrem bych ráda ukázala na důležitost mokřadních biotopů v naší krajině. V posledních pár letech jsme všichni zaznamenali velmi suché a extrémně teplé počasí a voda velmi ubývá. Na mnoha místech už vidíme jen prázdná koryta a sluncem vysušená dna tůní. Nejen toto vyzvedává hodnotu mokřadních biotopů, které dokáží v krajině vodu efektivně zadržet, zmírnit povodně a ustálit výkyvy v hladině spodních vod. Ihned po deštných lesech jsou mokřady místa s největší druhovou pestrostí rostlin i živočichů a stabilizují tím celý ekosystém. Parazité a škůdci zde mají přirozené nepřátelé a nepůsobí tak fatálně, jako v krajině intenzivně obhospodařované, zatížené hnojivy a mnoha pesticidy. Pokud v budoucnu takovýchto lokalit bude přibývat, je to ta nejlepší cesta ke zdravé budoucnosti našich dalších generací, našich potomků. 

 

Kozmické ptačí louky: Úsvit lepších časů nejen pro přírodu, ale i pro ty, co přijdou po nás. FOTO: Marie Slabejová
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Nádhera 😁

Stanislav Šuška
300 Kč

Podpora dobré myšlenky, dobrých lidí, pro dobro přírody. ;-)

Edita Bílá
500 Kč

Krásná lokalita. Jsem rád, že ji někdo vytvořil a stará se o ni.
Díky.

Dárce
500 Kč

Paráda, jen tak dál. V Kozmicích jsou šikovní :).

Petr Pavelčík
1 000 Kč

Držím palce, krásný projekt!

Martin Vlk Mrňous
300 Kč

Kozmické ptačí louky patří mezi mé nejoblíbenější malé lokality pro pozorování ptáků. Děkuji!

Radim Č.