Nadace Via


Děti, mládež, rodina Filantropie a dobrovolnictví

Dobro-druzi: Nikolce hrou pro dobrou věc

Chceme pomoci Nikolce ke zlepšení jejího zdravotního stavu, aby se jí dostalo co největší možnosti k hipoterapii ( terapeutický kůň) a na ozdravný pobyt. Přispějte i Vy k dobré věci!

vybíráme od 17.12.2018
13 550 Kč
vybráno 90 % z 15 000 Kč

přispělo

14 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Nikolka Slezáková je osmiletá holčička z Kroměříže, která má vrozenou vadu kostí a ptačí hrudník ( deformace). Navíc již delší dobu je její tatínek v nemocnici na přístrojích s velmi vážnou nemocí. O Nikolku se stará v současné době její babička, která s ní absolvuje mnohé léčebné procedury v Přerově, protože její maminka pracuje až do večera. Největším přáním Nikolky je být co nejvíce ve společnosti koní, moci absolvovat hipoterapie, jet na ozdravný pobyt a aby se její tatínek uzdravil a byli zase rodina. Pomůžete její přání splnit alespoň z nějaké části, protože jsme si vědomi, že není v naší moci realizovat vše?


My jsme tým dobrodruhů podporovaných Nadací VIA z Prahy. Jsme žáci 8.C ze ZŠ U tenisu 4 v Přerově a spolu s naší paní učitelkou třídní Mgr. Evou Bartoňovou se chceme pokusit ulehčit život tomuto děvčátku, ke kterému osud nebyl příliš nakloněn.

Tak co, půjdete do toho s námi? Uvědomujeme si, že, jsme jen malá skupinka lidiček, kteří dokáží mnoho, ale bylo by skvělé, kdyby nás bylo co nejvíce, aby se pomoc Nikolce mohla uskutečnit.

Kromě výzev k dobrovolným příspěvkům pro veřejnost budeme pořádat 10. 5. 2019 benefiční akci „ Hrou pro dobrou věc“, které se mohou účastnit rodinné dvojice a užít si spoustu zábavy a legrace. Žáci a jejich rodiče budou připravovat domácí pohoštění a výtěžek půjde také na pomoc Nikolce.
Přijďte, jste zváni!

Pro většinu lidí je zdraví a rodina samozřejmou věcí, ale v tomto případě je to zatím opravdu jen snem. Podpořte lepší život osmileté holčičky!

Budeme se moc těšit, až Vám budeme moci poděkovat za Váš příspěvek!!!

Tým Dobrodruhů z Přerova


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Hodně štěstí Nikolce
Marcela Dvořáková
100 Kč