Nadace OSF


Legislativa a právní pomoc Osvěta a poskytování informací

Advokační fórum

Dobře fungující demokracie se neobejde bez aktivních občanů, kteří se angažují v politických stranách a občanské společnosti. V současné době čelíme krizi politických stran a útokům na hodnoty liberální demokracie. Role občanské společnosti při hájení veřejného zájmu je o to důležitější. Pro to ale občané a neziskové organizace potřebují dobře znát nástroje a metody advokační práce (advocacy) a lobbingu. Mnohé neziskové organizace a jednotlivci tyto potřebné znalosti nemají.

Podpořím rozvoj občanské společnosti

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V Advokačním fóru Nadace OSF posilujeme hlas občanské společnosti a občanů v České republice, aby mohli efektivně a profesionálně hájit veřejný zájem. Poskytujeme konzultace, pořádáme workshopy, síťovací setkání, organizujeme konference nebo vydáváme případové studie. Díky naší práci mohou neziskové organizace i aktivní občané lépe prosazovat společenské změny. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu