Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Živá komunita: Pomozte oživit opuštěnou louku

Podpořte projekt, který chce proměnit nevyužívanou louku v Hlízově na oživený prostor (výsadba 2 lip svobody, umístění kříže, informační tabule a odpočinkového posezení), kde se bude scházet veřejnost z několika obcí sousedících s Hlízovem a bude si připomínat mimo jiné i historická výročí spjatá s obnovenými tradicemi v obcích.

vybíráme od 19.11.2018
20 000 Kč
vybráno 50 % z 40 000 Kč

přispělo

9 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Projekt Proměna opuštěné louky v místo setkávání představil Hlízovský unikátní spolek veřejnosti 5. července 2018 při uctění památky M. Jana Husa. Sešlo se více než 40 lidí z Hlízova, Kaňku, Malína a Kutné Hory. Rodiče s dětmi i senioři. Všichni přítomní se vyjádřili souhlasně, že chtějí pomoci místo přetvořit v oživený prostor a setkávat se. Váš dar nám umožní utužovat vzájemné vztahy lidí. Probudí v nich pocit vlastenectví, sounáležitosti a hrdosti na to, co společně se členy spolku vybudují.
Díky Vašemu finančnímu příspěvku obec získá jedinečný prostor s možností setkávání lidí v přírodě bez rušivých hluků automobilové dopravy. Místo má genius loci. Louka se nachází mimo komunikace, po kterých jezdí motorová vozidla. Je v romantickém prostředí u řeky Klejnárky lemované zelení. Mezi řadou polí je výrazným zeleným koutem.
Vaše finanční podpora nám pomůže pořídit také kamenný kříž, díky kterému získá místo i duchovní rozměr. Za peníze, které nám poskytnete, pořídíme i odpočinkové lavičky se stolkem. Historii a přírodu bude připomínat informační tabule.
Věříme, že se nám společně s Vámi podaří záměr uskutečnit. Chcete-li podpořit náš spolek v uskutečnění záměru, přispějte nám finančně. Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč! Děkujeme!
Čemu pomohou Vaše příspěvky?
Samotnou realizací projektu naše činnost nekončí, ale naopak začíná. O prostor je potřeba se starat, udržovat a velebit samotné místo. Váš příspěvek bude použit nejen na realizaci samotného projektu, ale podpoříte např. i pořízení potřebného vybavení pro údržbu louky. Vaše peníze budou dále využity pro pořádání akcí pro veřejnost. Podpořte nápad přetvořit prostor pro setkávání lidí nebo vnímání energie a ticha přírody.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Začínáme, podpořte nás :-)

pořadatel Hlízovský unikátní spolek
2 000 Kč