Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny Senioři

Fyzioterapie v Domově Matky Vojtěchy

Jedním z projevů onemocnění demence je postupné ochabování svalstva, koordinace pohybů a ztráta schopnosti samostatné chůze. Proto je pro naše klienty velmi důležité pravidelné procvičování horních a dolních končetin a nácviku chůze. S tímto nám pomáhá odborný pracovník - fyzioterapeut. Na jeho plat Domov Matky Vojtěchy vynaloží měsíčně 6 000 Kč. Zdravotní pojišťovny práci fyzioterapeuta v sociálním zařízení nehradí.

vybíráme od 15.11.2018

Fyzioterapeut

Práce fyzioterapeuta v Domově Matky Vojtěchy není hrazena z jiných zdrojů, než díky podpoře a otevřeným srdcím našich dárců a podporovatelů. Dosud jsme získali na práci fyzioterapeuta částku:
2 900 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Fyzioterapie
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu