Hospic Sv. Jiří, o. p. s.


Hospicová a paliativní péče Zdraví

Doma je doma i v roce 2019

Pojďte se společně s námi podílet na poskytování služeb pro nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí i v roce 2019!

vybíráme od 11.10.2018
13 978 Kč

přispělo

18 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Hospic Sv. Jiří v roce 2018 potkala změna sídla spojená s přeregistrováním nabízených služeb, i s vyššími výdaji vynaloženými na nájem a energie za nové prostory. I v tomto roce narůstá počet klientů, kterým se poskytují služby hospice a klientům, kteří využívají poradenské služby. A nově jsme připraveni pomoci i nevyléčitelně nemocným z oblasti Sokolovska. Co se nezměnilo, je financování, které je stále vícezdrojové a stojí především na Vás, dárcích, bez kterých se neobejdeme ani v příštím roce.

Co bude za Vaše dary pořízeno?

- za 650 Kč nakoupíme každý den léky a zdravotní materiál pro klienty Hospice Sv. Jiří
- při průměrné době péče (33 dnů) vychází náklady na den péče u jednoho klienta na částku 1 520 Kč
- 600 Kč vynaložíme každý den na pohonné hmoty, abychom se dostali za nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů
- každý rok obnovujeme půjčovnu pomůcek a za rok 2017 jsme nakoupily pomůcky za částku přes 300 000 Kč
- na nákup kancelářského materiálu potřebujeme denně 62 Kč

Připojte se k podpoře důstojného umírání v domácím prostředí na Chebsku a Sokolovsku

POMOZTE HOSPICI SV. JIŘÍ NAPLŇOVAT MOTTO: DOMA JE DOMA AŽ DO POSLEDNÍHO OKAMŽIKU

Pro více informací o možnostech podpory Hospice Sv. Jiří, o.p.s. kontaktujte fundraiserku Veroniku Navrátilovou na emailu fundraising@hospiccheb.cz nebo na telefonu 777 798 506. Děkujeme Vám
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu