Centrum BAZALKA, o.p.s.


Lidé s postižením Děti, mládež, rodina

Pomoc postiženým dětem a jejich rodinám

Jsme nestátní nezisková organizace nabízející komplexní péči o děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Provozujeme denní a týdenní stacionář, kde nabízíme ambulantní a pobytové služby. V naší ZŠ a MŠ speciální poskytujeme vzdělání dle individuálních schopností a možností každého žáka. Cílenou rehabilitací a fyzioterapií se snažíme dětem zlepšit kvalitu život či při nejmenším stabilizovat jejich zdravotní stav. Svým darem nám pomůžete pomáhat i nadále.

vybíráme od 5.10.2018

Pomáhejte nám pomáhat

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Centrum BAZALKA, o.p.s. založili v roce 2004 rodiče dětí s těžkým zdravotním postižením. V roce 2008 jsme se stali certifikovaným pracovištěm konceptu Bazální stimulace®, který se velmi osvědčil v ošetřovatelské péči. Ve témže roce jsme založili MŠ speciální a ZŠ speciální.
Dnes pečujeme o více než 40 klientů z celého Jihočeského kraje ve věkovém rozpětí od 1 roku do 26 let. Náš týdenní stacionář je v rámci regionu jedinečný. Od roku 2017 poskytujeme i odlehčovací víkendové pobyty.
Našim posláním je pomáhat rodinám s péčí o děti s těžkým kombinovaným postižením (tělesným, mentálním a smyslovým) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením. Snažíme se ulehčit životní situaci těchto rodin a dát prostor pro jejich zdravý chod.

Svým darem nám pomůžete pomáhat i nadále. Staňte se naším pravidelným dárcem!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Příspěvek zaslán z peněz, které mi vrátila Applikace Fitify jako slevu. Doufám že dětem, alespoň trochu pomohou. A děkuji Fitify za slevu kterou jsem mohl takto využít.
Jakub Dvořák
500 Kč
Dobrý den,

Dnes zaslal podporu 3000,- Kč pro děti.
Farid Alakbarov
3 000 Kč
Pravidelný příspěvek, ať se daří.
Michal Hrabal
300 Kč
Děláte dobrou věc.
Michal Hrabal
5 000 Kč