Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Živá komunita: Odstraňme letargii v Sudetech

Hlavním cílem projektu je nastartování sousedského setkávání v obci Přílezy v oblasti tzv. Sudet. Cílem projektu je postupná obnova velmi zanedbaného hřbitova původního německého obyvatelstva a částečně také oprava hřbitovní zdi a márnice, které jsou dnes v dezolátním stavu. Tyto objekty jsou prakticky od roku 1946 neudržované. Chceme tak do obnovy zapojit především místní obyvatele.

vybíráme od 27.9.2018
33 000 Kč
vybráno 66 % z 50 000 Kč

přispělo

12 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
V letošním roce jsme nastartovali sousedské setkávání v obci Přílezy v oblasti tzv. Sudet. Pomocí místních obyvatel chceme postupně obnovit velmi zanedbaný hřbitov původního německého obyvatelstva a částečně také opravit hřbitovní zeď a márnici, které jsou dnes v dezolátním stavu. Bez Vás to bohužel nepůjde, a proto bychom velmi rádi uvítali Vaší finanční podporu. Přispějte a pomozte nám změnit odvrácenou tvář Sudet!

Projekt bude realizován v malé vesničce Přílezy (cca 70 obyvatel), v oblasti tzv. Sudet, což sebou přináší soudobý fenomén nezájmu místního obyvatelstva o historickou složku obce, stejně tak o místo, kde někteří žijí i několik desítek let. Příležitost pro projekt vidíme k nastartování komunitního života pomocí občanů, kteří se do vesnice nastěhovali v uplynulých deseti letech. Především jde o mladé rodiny s dětmi, kteří by pozitivním příkladem mohly rozhýbat i starousedlíky v obci. Společně jsme tak na začátku roku 2017 začali obnovovat hřbitov původního německého obyvatelstva a oživovat kostel sv. Bartoloměje, který je jeden z nejstarších kostelů na západě Čech. V letošním roce máme za sebou spoustu workshopů, vycházek, Noc kostelů nebo velkolepý Přílezy fest s Lenkou Dusilovou a doufáme, že jsme nejenom místní přesvědčili o tom, že to s Přílezy a kostelem myslíme vážně.V letošním roce obnovujeme hřbitov vyrovnáním a usazením náhrobků, výsadbou květin, keřů a stromů a chceme udělat ze hřbitova atraktivní odpočinkovou zónu, která by měla být dokončena v roce 2019 po kompletní renovaci hřbitovní zdi a márnice z dotace Ministerstva zemědělství za více než 1 milion korun. Bez Vaší podpory však renovaci nebudeme moci realizovat.
Pokud se vám líbí, co v Přílezech děláme, pojďte do toho s námi a podpořte nás. Více informací o nás a naší činnosti na www.kostelprilezy.cz 
 

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 30 000 Kč! 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ema, Iva a Jarda Šimečkovi

Jaroslav Šimeček
3 000 Kč

Dar je darem hudební skupiny Liwid z karlových Varů (jejíž členem je Ján Porada)

Ján Porada
4 000 Kč

Dobrá práce! Bude vás to stát ještě mnoho sil, tak neztrácejte optimismus ;-)

David Šebesta