Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Živá komunita: Park žije! Aktivity na podporu obnovy Smetanových sadů a letního divadla v Jeseníku

Letos jsme nastartovali změnu, a chceme v tom pokračovat! I v roce 2019 hodlá spolek Sudetikus oživit Smetanovy sady – krásný městský park v Jeseníku, v současnosti ale poněkud zanedbaný, ve kterém již přes 20 let chátrá stavba letního divadla. Chceme navázat na sérii akcí Park žije!, kterou pořádáme v letošním roce, a díky které se nám podařilo na Smetanovy sady obrátit pozornost veřejnosti i města. Ještě však není hotovo – chceme ukázat obyvatelům i samosprávě, jaký potenciál toto místo skrývá, a že prostor parku lze využívat různými způsoby a různými skupinami obyvatel.

vybíráme od 13.9.2018
39 066 Kč
vybráno 49 % z 80 000 Kč

přispělo

39 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
V roce 2018 spolek Sudetikus uspořádal s podporou Nadace VIA sérii 6 tematicky různých akcí Park žije!, které oživily dění ve Smetanových sadech. Ve spolupráci s městem se podařilo znovu zavést v divadle elektřinu a vytvořit uzamykatelný prostor pro technické vybavení. Přišly stovky návštěvníků a další tisíce se o aktivitě dozvěděli skrze tisk, rozhlas a internet. Přidal se 1 další pořadatel, který v místě uspořádal letní festival. Další 2 skupinky park začaly využívat park k zájmovým aktivitám – hře famfrpál a africkému bubnování. Máme radost, že vidíme, jak se park mění v místo, kde lidé budou rádi trávit svůj volný čas.
Série akcí Park žije! v roce 2019 má za cíl vzbudit zájem dalších občanů, organizací, institucí, firem i vedení města. Chceme podněcovat vzájemnou diskuzi a angažovanost ohledně další podoby a možného využití parku a jeho revitalizace. Speciální pozornost bude věnována objektu letního divadla, jeho možné funkci, podobě a tomu přizpůsobeným opravám.
Díky Vašemu příspěvku budeme moci zařídit opravy divadla a zařízení parku tak, aby byl prostor využitelný pro různé aktivity. Finance použijeme na přípravu a provedení samotných akcí Park žije! a budeme také moci poskytnout finanční podporu a asistenci všem, kteří projeví zájem v parku uspořádat svoji akci.
Spolek uspořádá ve spolupráci s dalšími spolky, organizacemi, firmami i jedinci každý měsíc od dubna do září minimálně jednu událost v parku. Jejich témata budou různá a do značné míry budou navazovat na témata předešlého ročníku. V dubnu se akce bude týkat odchodu zimy, vítání jara a tradic s tímto spojených. V květnu se bude konat majáles. V červnu park oživí divadlo. V červenci park ožije mnoha různými kulturami, které se prolínají v obyvatelstvu Jesenicka. V srpnu se bude číst literatura a poezie a v září se budeme věnovat tématu architektury. Cílem je společně vytvořit kalendář akcí v parku.
Park jako opuštěný prostor poskytoval útočiště pro problémové skupiny obyvatel, lidi bez přístřeší a drogově závislé. Budeme spolupracovat s organizacemi pracujícími s lidmi bez domova a pracovat na řešení problému s touto skupinou obyvatel v parku. Věříme, že získáme podporu vedení města. Pokud se nám společně podaří v parku přivítat více návštěvníků a postupně přirozeně ho zútulníme a zaplníme, odpadne tam současný problém s nežádoucími vlivy.
Chceme, aby si obyvatelé Jeseníku uvědomili a vyzkoušeli, že prostor parku může být využíván různými skupinami obyvatel zároveň. Aby poznali, že v parku lze smysluplně trávit volný čas, že není důležité, jaké atrakce se v parku nachází, ale že místo je samo o sobě prostorem pro nejrůznější aktivity. Chceme, aby si lidé vybudovali k místu větší vztah. Pomozte nám s tím – a navíc Nadace Via nám za každou darovanou korunu přidá další, a to až do výše 20 000 Kč. Taková šance se již nebude opakovat.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za vaši práci!

Dárce

Park žije! Jeseník žije!

Václav Fous
500 Kč

Kdyby každý občan Jeseníku poslal třeba jen 100 Kč, hned by to v parku vypadalo jinak 💗😉

Jakub Malý
300 Kč

Koncert pro Smetanovy sady a obnovu Letního divadla

Jeseník Srdcem
5 300 Kč

👍

Irena Hojgrová
1 000 Kč

Jsem rád, že mohu podpořit tuto skvělou aktivitu a děkuji všem za výbornou myšlenku zapojit do ní veřejnost a proto i já mohu svým malým dílem přispět.

Zdeněk Brož
5 000 Kč