Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Zachraňte sýčky... vraťme život do zemědělské krajiny!

Přežijí u nás sýčci i v přírodě nebo jen ve vyjmenovaných slovech? Zemědělská krajina vymírá vinou příliš intenzivního hospodaření, mizí sýčci, koroptve, čejky, skřivani, ale také třeba zajíci nebo motýli. Pokud nepomůžeme krajině, nezachráníme ani sýčky! S vaší pomocí budeme nejenom cíleně chránit hnízdiště ohrožených ptáků, ale také vyjednávat s úřady dotace pro přírodě šetrné hospodaření. Sedlákům pak vysvětlíme, proč a jak tyto dotace využívat, aby hospodařili lépe pro přírodu a přitom se ziskem. Pomozte nám udělat zemědělskou krajinu alespoň trochu lepším místem pro život – ten sýččí i náš! DĚKUJEME!

SÝČCI MUSÍ PŘEŽÍT!

A také skřivani, koroptve, čejky... Vraťme život do zemědělské krajiny!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Kdysi malebná venkovská krajina plná života  se mění v nehostinnou pustinu tvořenou velkými lány udržovanými  pomocí obrovského množství chemie. Záchrana ptačích druhů zemědělské krajiny je nerovný boj s mocnými protivníky, který nelze zcela vyhrát.  Ale můžeme udělat alespoň něco, cokoliv co pomůže nejen sýčkovi, ale i dalším ubývajícím druhům.

V České společnosti ornitologické nejenom přímo chráníme vzácné polní a luční druhy, ale s příslušnými úřady vyjednáváme o vypsání dotací šetrných k ptákům a krajině. Statkářům pak vysvětlujeme, proč je dobré je využívat, jak hospodařit ohleduplně k přírodě a přitom se ziskem. 

Pomůžete nám? Díky darům jsme dokázali kofinancovat předchozí projekt Athene, který výrazně přispěl k tomu, že sýčci ve své jádrové oblasti v severních Čechách přestali ubývat. Na to nyní navazujeme dalšími projekty, které opět potřebujeme kofinancovat.  - a to jak na ochranu sýčků, tak na ochranu dalších druhů zemědělské krajiny. Pomozte nám chránit sýčky i další polní a luční ptáky! Podpořte i naše snažení o lepší zemědělskou politiku! POMOZTE NÁM VRÁTIT ŽIVOT DO ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY!

Díky vašim darům budeme moci:

  • Vyvěšovat bezpečné budky a zabezpečovat hnízdní lokality sýčků i za hranicemi Ústeckého kraje (např. ve Středočeském kraji přežívá ještě dost sýčků). 
  • Osobně domlouvat se sedláky šetrné způsoby hospodaření (např. zakládání biopásů, využívání dotací na ochranu čejky a ostatních bahňáků, pásové seče umožňující sýčkům i jiným ptákům přístup k potravě). 
  • Přímo chránit hnízda čejek, motáků, chřástalů, křepelek, skřivanů a dalších ptáků hnízdících na zemi v polích – značit je tyčemi a domlouvat se zemědělci, aby je nechali v klidu vyhnízdit.  
  • Jednat s velkými hráči, jako jsou zemědělské svazy nebo Ministerstvo zemědělství, abychom prosadili dotace skutečně prospěšné pro naši zemědělskou krajinu. 
  • Shromažďovat přímo v terénu nezbytné podklady pro tato jednání. Například ověřujeme, jak ptáci využívají areály zemědělských statků, hnojiště v otevřené krajině nebo nově založené biopásy. 
  • Šířit osvětu ohledně šetrného zemědělství přátelského k přírodě - mezi zemědělci, vlastníky i mezi širokou veřejností.
A samozřejmě vám o všem budeme podávat zprávy!  Děkujeme! Je to možná donquichotský boj na dlouhé míle, ale nevzdáme to! Sýčci, čejky, skřivani i koroptve nám za to stojí.

Naším snem je pestrá a živá venkovská krajina - taková, jako ještě je třeba v Českém Středohoří, kde se proto sýčkům tolik líbí.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Na polích Prahy se bude hospodařit šetrným způsobem
Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity zkoumá, zda změna hospodaření na zemědělské půdě v majetku hlavního města Prahy přinese kýžené zlepšení stavu ptactva. Od roku 2020 ornitologové mapují ptactvo na polích, na nichž se má nově hospodařit způsobem šetrným k přírodě. Ptáky sledují také na kontrolních plochách, kde se způsob hospodaření nemění. Robustní uspořádání výzkumu umožní zhodnotit, nakolik změna hospodaření ptákům pomohla. V loňském roce odborníci na polích a v jejich nejbližším okolí v Praze zjistili 55 ptačích druhů a bude zajímavé sledovat, zda a jak se druhové složení a počty ptáků změní v tomto roce.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/na-polich-hlavniho-mesta-se-bude-hospodarit-setrnym-zpusobem-a-ornitologove-sleduji-zda-to-pomuze-ptakum/

Skřivan polní bude jedním ze sledovaných ptačích druhů.  Pole s vysokým a hustým porostem mu nevyhovují. Foto: Ludmila Korešová

Bohužel máme k sýčkovi občas i špatné zprávy.  Ta nejaktuálnější se týká povolení Ministerstva zemědělství (vydal ho konkrétně Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský) trávit hraboše jedem Stutox III.  Přitom hraboši jsou důležitou součástí jídelníčku sýčků a hrozí jim tedy smrtelné nebezpečí.
Více se dočtete v tiskové zprávě:  https://www.birdlife.cz/zemedelci-mohou-opet-pouzivat-jed-stutox/

I díky hrabošům se letos sýčkům u nás velmi dařilo - vyvedli rekordních 95 mláďat!
Foto: Dušan Boucný

Máme skvělou zprávu a sice Ministerstvo životního prostředí spustilo záchranný program pro sýčka! Sýček obecný je první ptačí druh, kterému se podařilo záchranný program získat. Významnou měrou se na tomto úspěchu podílela i ČSO. Díky záchrannému programu může pokračovat intenzivní ochrana této malé sovičky a to nejen v její jádrové oblasti v severozápadních Čechách, ale i v dalších lokalitách naší země, kde se sýček vyskytuje již spíše izolovaně.
Více si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/sycek-zachranny-program/

Sýčka obecného ohrožuje především intenzivní zemědělství, foto: Jiří Hornek

Sýčci letos vyvedli rekordních 95 mláďat!
Významně pomohla zvýšená hraboší populace, ale i ochranářská opatření ornitologů. Například speciální budky v nichž se celkem vylíhly tři čtvrtiny mláďat nebo zajišťování technických pastí.
Až budoucnost ukáže, jaký vliv měl tento úspěch na vývoj celkové populace sýčka. V české krajině zbývá celkově přibližně 100 párů této krásné malé sovičky.
Více informací naleznete na následujícím odkazu: https://www.birdlife.cz/sycci-letos-vyvedli-rekordnich-95-mladat/

Jedno z mláďat sýčka obecného vylíhnutého v jádrové oblasti výskytu - v severních Čechách. Foto: Ludmila Korešová

Přečtěte si zprávu o monitoringu sýčka obecného, ale i dalších sov v jádrové oblasti v severních Čechách, který nedávno proběhl. Ornitologové zkontrolovali celkem 418 lokalit. Radujeme se, že sýčků je letos více než vloni - pomohla mírná zima a dostatek hrabošů i opatření ornitologů jako například vyvěšení speciálních budek, zajištění technických pastí nebo umisťování bidýlek ve spolupráci s farmáři, která sýčci využívají při lovu.
Více na: https://www.birdlife.cz/sycek-monitoring-2020/

Dnes u nás žije asi posledních 100 párů sýčků obecných. Ještě na začátku 20. století byl s desítkami tisíc párů nejběžnější sovou. Foto: Jiří Hornek
Sýček loví na pastvinách drobné obratlovce a velký hmyz. Anebo žížaly jako v tomto případě. Foto: Jiří Hornek

Založení projektu

sovy máme rádi

Libor Býček
300 Kč

Děkuji.

Petra Grulichová

Dárek pro sýčky!

Alexander Méheš
500 Kč

Sýčci a ostatní ohrožení tvorové musí přežít, aby po nás pro další generace zůstalo nejen to špatné zacházení s naší planetou. Držím palce jim i vám.

Marcela Slouková
100 Kč

Díky moc za pomoc prirode a vse co delate!

Petra Peyer
1 000 Kč

Pryč s lány řepky a kukuřice. Chceme zdravou zemědělskou krajinu!

Markéta
2 000 Kč

Je skvělé co děláte. Protože nemohu pomoci aktivně, tedy jen takto. Snad můj příspěvek alespoň trochu pomůže tohoto nádherného ptáka zachovat pro naše děti a vnoučata. Děkuji vám z celého srdce.

Petra

Víme, že v naší krajině je mnohé špatně, je proto na naší generaci, aby vynaložila maximální úsilí na záchranu přírody. Nesmíme o ni totiž v žádném případě přijít. Je nutné o ni s láskou pečovat, poskytovat jí čas a prostor, protože jenom ona sama ví nejlíp, jak napravit to, co člověk již napáchal.

Patrik Janota
500 Kč

Dobrý den
Rád přispěji na tyto krásné ptáčky, pamatuju, když jsem byl malej co jich bylo
Hezký den

Jaromír Diviš
500 Kč

Ať se prckům daří!

Jiří Kaláček
1 000 Kč