Diecézní charita Brno


Senioři Zdraví

Posuňte nás k seniorům rychleji!

Charitní pečovatelská služba Šardice zajišťuje dostupnou péči u uživatelů v 7 odlehlejších obcích Kyjovska a Hodonínska, kde jsme jediným poskytovatelem pečovatelské služby. Služba je určena všem seniorům, dlouhodobě nemocným a občanům, kteří potřebují pomoc druhé osoby při zvládání každodenních činností, péči o sebe sama, údržbě domácnosti, apod. Pružně reagujeme na individuální potřeby jednotlivých uživatelů, ke kterým dojíždíme několikrát denně, a to i ve večerních hodinách a o víkendech.

Posuňte nás k seniorům rychleji

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

V roce 2017 měla služba 66 uživatelů, kterým celkem poskytla 4970 hodin přímé péče. Jednalo se především o tyto pečovatelské úkony: pomoc při úkonech osobní hygieny, při prostorové orientaci, příprava a podání jídla a pití a pomoc při oblékání.

Většina uživatelů žije osamoceně, pomoc rodiny je vzdálená a pečovatelka je často jediným člověkem, který jim může v tíživé sociální situaci pomoci. K přejezdu mezi jednotlivými uživateli a obcemi slouží 2 služební automobily. V současné době je již jeden služební automobil (stáří dvacet let) v takovém technickém stavu, že jeho opravy jsou ekonomicky neefektivní a pro personál z bezpečnostního hlediska nepřijatelné. Vzhledem k dotačnímu systému financování naší služby nemáme jinou možnost pořízení nového automobilu než formou získaných sponzorských darů a grantů. Bez dvou spolehlivých automobilů není možné udržet dostupnost a kvalitu poskytované péče našim uživatelům. Žádáme Vás proto o finanční prostředky na nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou službu Šardice.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu