CZ / EN

Nadace Agosto Foundation


Kultura, umění a historie

Hlavní dárcovský účet

Pomáhejte s námi podporovat Ty, kteří svým umem své okolí okrašlují, inspirují, vzdělávají, činí zdravější a odolnější. Vašimi dary podpoříme jedince a iniciativy v regionech. Přispějte jednorázově, nebo ještě efektivněji - pravidelně.

Děkujeme, že přispíváte s námi!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Nadace Agosto Foundation existuje od roku 2013 a jejím posláním je podpora a rozvoj společenských a kulturních programů a budování trvalých vztahů napříč obory.

Realizujeme řadu projektů, které přispívají k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku. Pracujeme na veřejné online mediatece, informujeme o zajímavých projektech, pořádáme přednášky, projekce a tvůrčí pobyty pro umělce a teoretiky. 

Prostřednictvím grantového projektu Perpedes udělujeme granty jedincům, hnutím a komunitám, které se zaměřují na vynalézání, objevování, testování a realizování nových přístupů ke společenským a environmentálním tématům, a které o nich dále šíří povědomí v rámci svých komunit a mezi širší veřejností.

Naše vize směřuje ke společnosti, kde se kritické umění, kulturní praktiky a věda stávají nedílnou součástí přirozeného vývoje. Vývoje, který se zodpovědně táže po původech každodenních společenských jevů a procesů.  

Věříme v katarzi a v sílu umění jako nástroje obrody, a chápeme ho jako nedílnou součást zdravého vývoje každého jednotlivce, stejně jako jakékoliv multikulturní společnosti, která se zakládá na hodnotách vzájemné úcty a porozumění. 

Můžete podpořit nadaci jako celek, nebo si vybrat konkrétní projekt, jako například Perpedes grantový program, který Vás nejvíce oslovuje.

Děkujeme, že přispíváte s námi!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu