Sdružení D, z.ú.


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

Znalosti nestačí ...

Myslíte si, že jsou vaše děti dostatečně vybavené k tomu, aby obstály v současném světě? Umí nakládat se znalostmi a informacemi, kterými je vybaví škola? Jsou schopné kritického myšlení? Jsou tvořivé, umí projevit vlastní názor, ale zároveň se spolu dohodnout? Myslíme si, že ať je škola jakkoli dobrá, znalosti získané v ní k životu nestačí. Prožitkové programy Sdružení D učí děti sociálním a emočním dovednostem, rozvíjí kreativní a kritické myšlení tak, aby byly děti lépe vybavené pro život. Každý zrealizovaný program může ovlivnit až třicet mladých lidí. Pokud tedy chcete, aby kolem nás bylo co nejvíce vnímavých, myslících a tolerantních lidí, podpořte prosím programy Sdružení D.

vybíráme od 14.11.2017

Znalosti nestačí ...

trénink sociálních a emočních dovedností na českých školách a v ústavních zařízeních
4 600 Kč

přispělo

9 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory


Naše programy pomáhají českým školám a ústavním zařízením s: 
 - výchovou sociálních dovedností (vztahy, komunikace a řešení konfliktů v kolektivu)
 - výchovou k myšlení namísto předávání obrovského množství informací 
- hledáním pozitivních lidských vzorů v našem světě namísto úniku do virtuální reality
- hledáním vhodných řešení problémových situací 
- bojem proti růstu xenofobie a násilí

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Děláte dobrou práci.
Zdislav Dolecek