ROMEA, o.p.s.


Education and Research

Became a regular donor to the Roma Scholarship programme

Became a regular donor to the Roma Scholarship programme in the Czech Republic. We support good Roma students from poor families in their studies.

Donate in :
secured by Darujme.cz
ROMEA has been supporting successful Romani secondary school and university students who could not afford to study without our financial support for more than five years.

During those five years, the Velux Foundations of Denmark was the Scholarship Program´s main donor, but their funding is coming to an end.

Our program will not be ending, though! The Albatros, Psaní pomáhá and Sova foundations, all based in the Czech Republic, are funding our scholarship program too.

ROMEA is one of the first Romani NGOs to engage in individual sponsorship, and we have also been able to continue to support the Roma students and help them fulfil their dreams through online crowdfunding. Without you, the individual donors, that would hardly be possible!

Right now we are focusing on long-term, regular support from individual donors who ideally contribute to our program on a monthly basis, even if with just a small amount. This will help us seek funding from more sources and ensure that our support to these students is continuous and consistent. Just 500 individual donors making a monthly contribution of EUR 10 would secure funding for one-third of this program.

Every year 150 students usually apply for our scholarship, and this year 200 Romani students applied for aid with studying at secondary schools, universities and colleges.

College graduates evaluate these scholarship applications and choose the students to receive this financial aid. The students have to submit a complex application, including a motivational essay.

Your support helps level the playing field for these Romani students so they can succeed.

The aim of ROMEA's scholarship program is to build the Romani middle class. Investment in education is the best possible way for Romani people to extricate themselves from poverty. Believe it or not, Romani children dream too - and together with you, we can help make them come true.

Thank you for your regular monthly support! It does make a difference!

You can learn more about the project here: www.romskastipendia.cz.

Campaigns

Support this project even more and ask your friends to help Create campaign

děkujeme, že konáte

Ideasense
CZK 1,500

Přeji Vám tvořivou energii, radost, zvídavost a inspiraci ve studiu a v životě :-)

Jana Nosková
CZK 300

Největší investicí do budoucnosti je investice do vzdělání. Její síla spočívá v tom, že podporuje mezilidské vztahy, solidaritu a respekt nejen k lidským právům nehledě na národnost, barvu pleti, náboženství, ale také respekt k životnímu prostředí a k zodpovědnému přístupu k tomu, jako planetu zanecháme dalším generacím. Naše planeta. Naše zodpovědnost.

Magdalena Pospichalova

Přeji hodně štěstí!

B.G.
CZK 500

Rád podporuji tato stipendia, věřím, že ve znevýhodněných rodinách se najde dost talentů i pro naši fakultu.

Pavel Ripka
CZK 3,000

Držím palce, nevzdávejte to!

Miloš Urban
CZK 3,000

Přeji mnoho úspěchů a děkuji paní Olze Richterové za dárcovskou inspiraci!

Petra Hochová

Všechno nejlepší, Roberte.

Tereza a Honza

Vše nejlepší k narozeninám, Roberte!

Roman
CZK 10,000

Hodně štěstí a píle ve studiu!

Lenka Prokšová Zuská