Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.


Lidé s postižením

SEBEOBHÁJCI

Učíme lidi s mentálním postižením vyjádřit názor a převzít odpovědnost za svá rozhodnutí

Pomozte nám s náklady na mzdu asistentů sebeobhájců

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Od roku 2003 se v sídle SPMP pravidelně scházejí sebeobhájci. Sebeobhájci jsou lidé s mentálním postižením, kteří se chtějí naučit mluvit sami za sebe. Chtějí umět vyjádřit svůj názor, chtějí se naučit převzít odpovědnost za svá rozhodnutí a to vše s cílem snížit svou závislost na pomoci ostatních. Pomáhají si navzájem řešit problémy a dávají společnosti vědět, že i lidé s mentálním postižením mají svůj názor. Scházejí se pravidelně pod dohledem odborných asistentů a otevírají témata, která je zajímají nebo které potřebují řešit. Sebeobhajování (self advocacy) má svou historií i vlastní mezinárodní organizace. Naše skupina se jmenuje Sami a Spolu a je členem evropské platformy sebeobhájců EPSA.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Zdravím a přeji at se projektu a hlavne sebeobhájcům daří : )

Tomas Komarek