CZ / EN

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Lidé s postižením Děti, mládež, rodina

Pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou

Pomáháme dětem a jejich rodinám hradit finančně nákladnou pohybovou terapii, která významně přispívá k rozvoji dítěte.

Pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou

Váš dar bude použit na úhradu pohybové terapie pro děti s dětskou mozkovou obrnou.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

  • Narození dítěte s dětskou mozkovou obrnou přináší rodinám nejen velkou psychickou újmu, ale i finanční zátěž. 
  • Velký význam pro zlepšování zdravotního stavu dítěte s dětskou mozkovou obrnou má speciální pohybová terapie, která však bývá nejvyšší položkou v rozpočtu rodiny. 
  • Neurorehabilitace je komplexní léčbou pro pacienty s neurologickým postižením, jako je dětská mozková obrna, případně vývojové opoždění.
  • Díky Vašemu daru budeme moci přispět na neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku.
 

Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu