Liga lidských práv


Osvěta a poskytování informací Zdraví

Bezplatná právní poradna pro pacienty

Poradna Férové nemocnice pomáhá zvýšit povědomí pacientů a lékařů o jejich právech. Návštěvníci poradny pokládají právní dotazy týkající se povinného očkování, porodnictví, lékařských posudků, či nesprávných lékařských postupů. Naši dobrovolníci pak spolu s koordinátorem poradny tyto dotazy srozumitelně zodpovídají. Příležitost vyzkoušet si zodpovídání reálných dotazů mají díky nám i studenti Právnické a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Problematice je totiž věnována pozornost v rámci předmětu Klinika zdravotnického práva, který je na fakultě vyučován našimi právníky a kterého se účastní jak budoucí právníci, tak budoucí medici. Věříme, že osvěta veřejnosti a budoucích odborníků prospěje spolupráci mezi pacienty a jejich lékaři a pomůže zabránit vzniku čím dál častějších sporů.

Podpořte bezplatnou právní poradnu

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Jak to děláme:

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy.
  • Poskytujeme bezplatné právní poradenství pacientům na stránkách Férová nemocnice.
  • Publikujeme manuály pro veřejnost, odborné analýzy a systémová doporučení.
  • Vzděláváme pomocí seminářů a právních klinik studenty, zdravotníky i veřejnost.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu