Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Lidé s postižením

Cesty k integraci - pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním

Pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti. Umožňujeme jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pomáháme dětem i dospělým se zdravotním handicapem k začlenění do společnosti. Umožňujeme jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. 

  • Přispějte na nákup vozíků, sluchadel, kompenzačních a jiných zdravotních pomůcek lidem se zdravotním znevýhodněním. 
  • Nezbytné zdravotní pomůcky nejsou v plné výši hrazeny zdravotními pojišťovnami, a tudíž jsou pro mnohé lidi, kteří již tak čelí tělesné a psychické újmě, finančně nedostupné. 
Invalidní vozík stojí 70 až 80 tisíc korun, zdravotní pojišťovny na něj přispívají jednou za 5 let. Dítě z něho může vyrůst již po 2 letech. Sluchadlo pro neslyšící dítě stojí 20 až 25 tisíc korun, zdravotní pojišťovny přispívají paušálně 5 tisíc korun na 1 sluchadlo jednou za 5 let.
 
  • Pomůžeme-li pořídit pomůcky, které lidem s handicapem umožní návštěvu školy, návrat do práce, komunikaci s přáteli a kamarády, zlepšíme významně kvalitu jejich života. 

Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli.
Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách
Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Přeji Vám hodně štěstí

Jaroslav Taneček

Nech sú všetky bytosti šťastné.

Gabriela Šustová

Ráda bych tuto částku darovala na pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou.

Vendula Kristine Brokešová
1 370 Kč

Ať jde vše tak, jak má!

David Grossmann