CZ / EN

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Lidé s postižením

Cesty k integraci - pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním

Pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti. Umožňujeme jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti. Umožňujeme jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. 

  • Přispějte na nákup vozíků, sluchadel, kompenzačních a jiných zdravotních pomůcek lidem se zdravotním postižením. 
  • Nezbytné zdravotní pomůcky nejsou v plné výši hrazeny zdravotními pojišťovnami, a tudíž jsou pro mnohé lidi, kteří již tak čelí tělesné a psychické újmě, finančně nedostupné. 

Běžný invalidní vozík stojí 70-80 tis. Kč, zdravotní pojišťovny na něj přispívají jednou za 5 let, dítě z něho může vyrůst již po 2 letech; sluchadlo pro neslyšící dítě stojí 20-25 tis. Kč, zdravotní pojišťovny přispívají paušálně 5 tis. Kč na 1 sluchadlo jednou za 5 let.
 
  •  Pomůžeme-li pořídit pomůcky, které lidem s postižením umožní návštěvu školy, návrat do práce, komunikaci s přáteli a kamarády, zlepšíme významně kvalitu jejich života. 

Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Nech sú všetky bytosti šťastné.

Gabriela Šustová

Ráda bych tuto částku darovala na pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou.

Vendula Kristine Brokešová
1 370 Kč

Ať jde vše tak, jak má!

David Grossmann