Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Lidé s postižením

Pomoc neslyšícím

Řada odborníků považuje hluchotu za jedno z nejtěžších zdravotních postižení. Člověku totiž znesnadňuje či úplně znemožňuje osvojit si mluvenou řeč. Neslyšící se tak s okolím dorozumívá těžko, což mnohdy vede až k pocitům samoty a izolace. Sluchové postižení klade vysoké nároky nejen na psychiku zúčastněných, ale i na finance. Finanční prostředky tak pomohou dětem i dospělým absolvovat léčbu či získat pomůcky, které by jejich handicap zmírnily.

vybíráme od 28.3.2017
1 000 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Nadace ADRA v minulosti pomohla už několika dětem s poruchami sluchu získat naslouchadlo či řečový procesor. Nyní se rozhodla v tomto druhu pomoci pokračovat, a to na popud skupiny muzikantů, kteří nám napsali: ,,Sluch je pro hudebníka něco nezbytného a Pán Bůh nám zde požehnal... Rádi bychom dětem zajistili lepší slyšitelnost zvuků, které jsou po nás zdravé samozřejmostí. Díky tomu uslyší hlas své mámy, své kamarády či oblíbenou muziku!“
 
Řada odborníků považuje hluchotu za nejtěžší zdravotní postižení. V závislosti na věku, ve kterém ztráta sluchu nastala, totiž člověku znesnadňuje či úplně znemožňuje osvojit si mluvenou řeč. Neslyšící se tak s okolím dorozumívá těžko, což mnohdy vede až k jeho pocitu samoty a izolace. 
 
Kochleární implantáty ani různé kompenzační pomůcky nemohou sluch plně nahradit, mohou však zásadně zlepšit kvalitu života handicapovaného člověka i jeho nejbližších. Sluchové postižení klade vysoké nároky nejen na psychiku zúčastněných (rodinu, školu, zaměstnavatele, kamarády atd.), ale i na finance. Právě těm, kteří v důsledku své nedoslýchavosti či hluchotě dlouhodobě čelí sociální nouzi, proto nabízíme pomoc. Získanými finančními prostředky bychom jim rádi pomohli absolvovat léčbu či získat pomůcky, které by tento handicap zmírnily, a umožnili jim šťastnější, pestřejší a hodnotnější život. 
 
Své dary můžete neslyšícím posílat také převodem na účet veřejné sbírky Nadace ADRA č. 57333375/0300, v. s. 235. Děkujeme vám.
 
Nadace ADRA cíleně podporuje neslyšící od února 2017.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu