Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Pomoc pro Miroslavu Murínovou

Třicetiletá neslyšící maminka a samoživitelka by ráda naplno prožívala a vnímala pokroky své dcerky. Třebaže má i další zdravotní problémy, začala studovat vysokou školu. Její největší handicap znamená pro ni zvládat nejen obtíže spojené s absencí sluchu, ale i trvale financovat baterie do sluchadel, jejich pravidelný servis a nutnou obměnu. Zdravotní pojišťovna však pro pořízení nových sluchadel vyžaduje silnou spoluúčast, což je nad její možnosti.

vybíráme od 21.3.2017
17 244 Kč

přispělo

10 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Miri z Novojičínska je od svých šesti let velmi silně sluchově postižená a přesto navštěvovala běžnou školu. Tato mladá maminka, která sama vychovává téměř od narození dnes už tříletou dceru, je odkázaná pouze na invalidní důchod a sociální dávky. Její handicap ji však navíc silně a dlouhé roky limitoval v řešení dalšího zdravotního problému – odstranit komplikovanou oční vadu. Obrátila se proto na nás o finanční pomoc. Díky porozumění dárců a především velké vstřícnosti oční kliniky konečně v březnu 2018 podstoupila drahou laserovou oční operaci ve Zlíně. Napsala nám: „...užívám si toho, že nemusím nosit brýle, a hlavně si užívám, že můžu nosit naopak sluneční brýle. Je to fajn pocit. Oči se ještě docela unaví, ale je to už o mnoho lepší.“ Miri má v sobě ale velkou sílu, protože dosáhla dalšího úspěchu – začala studovat na VŠ sociální obor.

Její praktická hluchota pro ni znamená, že musí trvale financovat baterie do sluchadel, jejich nutný a pravidelný servis a po několika letech obstarat si sluchadla zcela nová. Zdravotní pojišťovna však pro jejich pořízení vyžaduje silnou spoluúčast, což je nad její možnosti (cca 60 000 Kč). Rodiče Miri sice vypomáhají, ale finančně ji příliš podporovat nemohou, protože další jejich dvě děti jsou rovněž sluchově postižené. 
 
Své dary můžete Miri posílat také bankovním převodem na účet veřejné sbírky Nadace ADRA č. 57333375/0300, v. s. 236. Děkujeme vám. V tom případě se váš dar nezobrazí zde, ale bude dle bankovního výpisu zaúčtován k danému variabilnímu symbolu.
 
Nadace ADRA podporuje paní Murínovou od března 2017 (aktualizace potřeb: duben 2018).
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu