CZ / EN

Nadace Via


Regional and Community Development Anticorruption Activities

Fast Grants

The Fast Grants program is intended for active citizens who take a stand on issues such as mismanagement in local government, wasteful use of public resources, land use plan manipulations for personal gain etc.

we started on 2017-03-09
€10,693

supported by

241 people
Donate in :
secured by Darujme.cz
The Fast Grants program is an effective tool for people who want to protect their favorite public spaces. This program is designed for people who want to respond quickly to dire situations in their communities, such as planned demolition of a valuable building, and unfair practices such as non-transparent decisions by public authorities and arbitrary land use planning changes.

Your donation support local active people who want to protect their favorite public spaces.
Thank you!Last year we awarded 35 Fast Grants to civic initiatives and NGOs, disbursing a total of CZK 750,000 ($29,700). Fast Grants can be used for planning and organizing information campaigns about current issues, for commissioning independent studies, consulting and advisory services, petitions and local referendums, legal services and disputes, etc. Fast Grants run up to CZK 30,000 ($1,200).

The Fast Grants program has an application deadline once a month and the process has been simplified in order to provide money quickly to groups addressing pressing issues.


Support this project even more and ask your friends to help Create campaign

Radkov: Záchrana historické aleje

Mezi obcemi Radkov a Dubová na Opavsku se nachází původní kočárová alej. Byla vysazená patrně v polovině 19. století a je naprosto unikátní způsobem zapěstování jednotlivých stromů – lip. Alej dříve spojovala zámek v Dubové s kostelem v Radkově, do dnešních dní se dochovala trasa v téměř volné krajině v délce cca 500 m. Jednosměrná cesta o šířce cca 3,5 m s výhybnami a je hlavní frekventovanou spojnicí jak mezi sídly, tak mezi městem Vítkovem a obcemi na trase do Opavy. Pohyb pro pěší a cyklisty je v aleji velmi nebezpečný a v podstatě jej stávající provoz na komunikaci vylučuje. Vlastník komunikace – Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje – požádal v roce 2015 o kácení 13 lip. Kroky, učiněné správcem komunikace i příslušnými správními úřady, však neřešily obnovu aleje a nezohledňovaly její jedinečnost v nadregionálním kontextu. Místní spolek aktivizoval občany a občanky, kteří svůj nesouhlas s kácením vyjádřili na veřejné debatě. Grant 25 000 Kč byl použit právě na zmíněnou debatu a také na vydání a distribuci informační brožury o aleji a na odborné posudky. Výsledkem je pozastavení kácení a vznik realizační projektové dokumentace obchvatu aleje.

Úvaly: Referendum o budoucnosti koupaliště

Areál koupaliště v Úvalech u Prahy byl několik let zavřený a pomalu chátral. Vedení města nechtělo do jeho opravy investovat finance, s odůvodněním, že by rekonstrukce byla nákladná a zastavila tak veškeré další opravy ve městě. Místní spolek aktivních občanů a občanek tvrdil, že rekonstrukce by nemusela být tak drahá a peníze by tedy vystačily i na další rozvoj města. O budoucnosti koupaliště nakonec rozhodli úvalští obyvatelé v referendu, ke kterému přišlo dokonce o 5 % více lidí, než ke komunálním volbám. Grant ve výši 20 000 Kč posloužil na veřejnou kampaň doprovázející referendum. Tři čtvrtiny hlasujících se vyslovili pro zachování koupaliště. Výsledky referenda jsou závazné, občanská iniciativa dále pokračuje ve své činnosti a chce spolupracovat s městem na rekonstrukci a případném dovybavení areálu koupaliště. Znovuotevření koupaliště je plánováno na příští rok.

Create project