NADĚJE


Sociálně znevýhodněné skupiny

NADĚJE pro lidi v nouzi

NADĚJE je česká nezisková organizace, která vznikla jako jedna z prvních v ČR po listopadu 1989. Na území České republiky poskytuje pomoc lidem v nouzi v pěti oblastech: lidem ve stáří, lidem bez domova, lidem s handicapem, ohroženým rodinám ohroženým dětem a mládeži. NADĚJE je vybudována na křesťanských principech, není však spojena s žádnou konkrétní církví. Snažíme se pomáhat lidem, kteří naši pomoc potřebují, nevyhýbat se těm, které už ostatní zavrhli pro jejich nouzi, nemoc nebo slabost.

NADĚJE pro lidi v nouzi

Bez finančních darů by NADĚJE své služby poskytovat nemohla. Bez podpory dárců by NADĚJE vůbec nebyla. Jsme si toho vědomi a vážíme si Vaší pomoci. Děkujeme Vám za každý příspěvek na naši činnost!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

NADĚJE pro lidi v nouzi
Komu darujete naději?

*NADĚJE pro lidi

VE STÁŘÍ: Pečujeme o ty, kteří se pro svůj věk již neobejdou bez pomoci druhých, o lidi s demencí a s Alzheimerovou chorobou.
Ročně umožňujeme důstojný život i v této etapě 750 lidem.

BEZ DOMOVA: Přijímáme každého, kdo nemá domov a přichází nás požádat o pomoc. Poskytujeme stravu, hygienu, praní prádla, ubytování, sociální poradenství i pomoc praktického lékaře. Naši terénní pracovníci také pracují s klienty přímo v prostředí, kde přežívají.
Provozujeme jediné ordinace stomatologa, gynekologa a psychiatra pro lidi bez domova v České republice.

Projekt na pomoc lidem bez domova
Nejdřív střecha, který realizujeme s Vojtěchem Sedláčkem, získal cenu VIA BONA.

Ročně poskytujeme 145 000 noclehů lidem, kteří nemají, kam jít.

S HANDICAPEM: snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti lidí s postižením, o plnohodnotný život našich klientů, o jejich maximální možnou integraci do společnosti.
Ročně poskytujeme péči a pomoc 450 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem.

PRO OHROŽENÉ RODINY: Pomáháme rodinám postiženým či ohroženým sociálním vyloučením. Poskytujeme ubytování a odbornou pomoc v problematice zadluženosti, nezaměstnanosti a bydlení. Staráme se o aktivní využití volného času dětí, snažíme se o jejich rozvoj.
Ročně pomáháme řešit sociální situaci 550 rodinám.

PRO OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ: Vyhledáváme děti a mladé lidi, kteří mají svůj životní styl spojený s ulicí, žijí rizikovým způsobem či u nich už shledáváme sociálně patologické chování. Nabízíme jim smysluplné trávení volného času, motivujeme je k učebním i pracovním návykům pro další uplatnění v životě.
Poskytujeme podporu také dětem ve vyloučených lokalitách.
Ročně plníme aktivitami volný čas 800 dětí a mladých lidí.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Sám jsem v tíživé situaci, jinak bych daroval více. Nechť se vám a vaší organizaci daří.

S pozdravem,
Michael Halina
500 Kč
Thank you
Tara Krajanek
500 Kč
nechci nikde zobrazovat
Zdeněk Thorovský
Ať se Vám daří!
Hana Šimková
200 Kč
Bez domova muže být zítra kdokoli z nás. Cesta je krátká.
Dárce
díky všem v Domě Naděje Brno-Vinohrady za jejich práci
Jitka Ivičičová
1 000 Kč
Za tento příspěvěk patří dík člověku, se kterým se osobně neznám, a který mi nezištně velice pomohl - díky, Enquiring Mind ;)
Jan Benda