Domácí hospic Jordán, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče

Doma je nejlíp...

Domácí hospic Jordán o.p.s. poskytuje v Táboře a jeho okolí služby, které umožňují lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží.

Doma je nejlíp...

78% obyvatel ČR si přeje zemřít doma.
78% obyvatel umírá jinde
Jen 1 % obyvatel má možnost zemřít doma
s péčí domácího hospice!
I Váš dar pomůže tento nepoměr změnit!!
2 568 922 Kč

přispělo

514 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Když se nad poklidnou hladinou našeho „Jordánu“ objevují mračna, je přáním většiny z nás, abychom nezůstali osamoceni...

Péče domácích hospiců není zatím plně a plošně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, finanční částka na péči o pacienta se skládá i z grantů, příspěvků a darů. Proto si dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o finanční či materiální pomoc.

Svou podporou umožníte i Vy nevyléčitelně nemocným žít na konci života tak, jak si přejí.
Vaše dary budou použity na péči o naše pacienty!

  • 1 den péče o 1 pacienta ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......................... 3500 Kč
  • 1 výjezd zdravotní sestry k pacientovi ...................... 500 Kč
  • 1 výjezd lékaře a zdravotní sestry k pacientovi ........ 1000 Kč
  • Zdravotnický materiál, léky ......................................... libovolná částka
Děkujeme Vám za podporu. 
Jen díky našim dárcům můžeme splnit přání našich pacientů - být doma!

A doma je nejlíp...       

                                                                                    
                                                                                                                                            www.hospicjordan.cz 


Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (6)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

<3

Kateřina Červenková
200 Kč

Děkuji všem z hospice za náročnou, ale krásnou a záslužnou práci.
Požehnané vánoce a bezproblémový rok 2022 srdečně přeje
Marie Hovorková

Marie Hovorková
1 000 Kč

Aby někdo mohl zůstat se svým blízkým doma o jeden den navíc, jako jsme mohli být my. Děkuji všem z Jordánu za pomoc.

Ing. Martin Mužík
2 500 Kč

Jste skvělí!

Petr Tesařík

Děkujiza práci, kterou děláte. Nikdy na Vás nezapomenu, ani na to, co jste dělali pro mou maminku do konce života. Jste skvělé.

Naděžda Holasová
9 000 Kč

Na GPdC jsme uspořádali fashion bazárek a výdělek přispěli vám.
Moc si vážíme vaší práce a děkujeme!

Klára Kocová
2 600 Kč

Monika a Martin Krausovi, Tábor

Dárce
400 Kč

Podpora za akci Špejchar Měšice!

Martin
500 Kč

Vážené,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za péči, kterou jste poskytovaly mému manželovi, doktoru Kutilovi, i za podporu, kterou jste dávaly mně osobně. Bez Vaší pomoci bych péči o něj doma nemohla zvládat tak dlouho, jak jsem toho nakonec byla schopna.
Přeji, aby se Vám ve Vaší záslužné práci dařilo, abyste na ni měly stále dost energie i jiných prostředků.
S díky,
Emilie Kutilová

Emilie Kutilová
10 000 Kč

Děkuji za vše co děláte, děláte NESMÍRNĚ záslužnou práci, přeji Vám do ní hodně síly a energie!
Vladislav Kulič

Vladislav Kulič
10 000 Kč