Arnika – Centrum pro podporu občanů


Životní prostředí

Poodří žije

Chráníme s Vámi staré vrby, duby a hrušně a šetrné hospodaření v krajině. Jejích zachování je předpokladem pro přežití kriticky ohroženého brouka páchníka. Děkujeme za Vaši podporu!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pestrou mozaiku vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, tůní a močálů Poodří doplníme mladými stromky. Kromě topolů, dubů a vrb přibudou staré odrůdy hrušní. Za pár let se lidé budou moci scházet ke společné sklizni ovoce na koláče, zavařeniny a pálenku.

Stromy se stanou i novým domovem ohroženého brouka páchníka. Páchník v  Poodří  po staletí přežíval díky tradičnímu udržování krajiny. Teď má však namále. Poslední zbytky starých dutých stromů z krajiny mizí. Proto je třeba nastartovat jejich pravidelnou údržbu a propojit malé vymírající populace prostřednictvím nových výsadeb. Jinak páchníka v Poodří v nejbližších desetiletích ztratíme :-(

Arnika chrání přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí. 

Podpořte prosím záchranu pestré krajiny a páchníka ještě dnes!

Děkujeme Vám za příspěvek. Vaše důvěra je pro nás zavazující.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky vám se nám lépe dýchá.

Šárka + Nikol
255 Kč

Veselé Vánoce.

Vladan + Blanka
200 Kč