Fokus Praha, z. ú.


Osvěta a poskytování informací Zdraví

Studio 27

Unikátní mediální projekt Studio 27 „zaostřeno na duši“ vedou sami lidé s duševním onemocněním. Pořádájí a natáčí besedy v češtině i v angličtině. Rozproudili veřejnou debatu o duševním zdraví a vlastním příkladem bojují proti stigmatu v oblasti duševního zdraví. Známé osobnosti, hosté pořadů Studia 27, se zasloužily nejen o sledovanost, ale i o změnu postoje veřejnosti k lidem s duševním onemocněním.

Studio 27 - "zaostřeno na duši"

Chci darovat a podpořit tým Studia 27 v jeho aktivitách.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Studio 27 -  tým žurnalistů, kteří mají osobní zkušenost s duševním onemocněním.
Naším cílem je probudit větší zájem o otázky duševního zdraví, chceme smysluplně hovořit o vlastních životech a povzbudit k tomu i další lidi s podobnou zkušeností. Díky tomu, že na našich videích vystupují známé osobnosti, jsme během dvou let naší práce dosáhli významných úspěchů.

Jsme sami členy komunity, za jejíž práva bojujeme. Pro naše diváky i pro společnost je důležité nejen, že veřejně mluvíme, ale i co říkáme. Díky celkově pozitivním ohlasům získáváme sebevědomí a jsme rovnocennými partnery v diskusích. Jsme součástí peer hnutí a tím přispíváme k reformě psychiatrické péče v ČR.
Jednou z myšlenek projektu bylo dokázat, že je možné, aby lidé přes své duševní obtíže pracovali ve sféře intelektuální a tvůrčí práce, a to se povedlo. Přestože jsou moderátory lidé se schizofrenií, má řada našich diskusních videí velmi dobrou sledovanost (500 až 1000 diváků). Jedno z nich oslovilo dokonce přes 30 000 diváků! Tím vším měníme nejen sebe, ale i veřejný obraz duševně nemocného člověka. Studio 27 vzniklo díky naší touze uplatnit své talenty jako původní a i pro zahraničí inspirativní projekt.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu