Dům tří přání


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

Aktivity pro děti v náročné životní situaci - zařízení Mezipatro, Dům tří přání, z.ú.

Mezipatro je centrum pro děti z rodin, které se potýkají s dlouhodobou náročnou životní situací. V době, kdy rodiče mají co dělat „sami se sebou“ posilujeme odolnost dítěte a jeho adaptaci na ztíženou rodinnou situaci. Pracujeme s dětmi na posílení jejich sebevědomí, sebehodnocení a také na posílení jejich odolnosti vůči této náročné životní situaci. Mnohdy se při konzultacích s dítětem nebo při skupinových aktivitách dětí zjistí hlavní problém, či nová skutečnost, která se následně do hloubky zjišťuje pomocí odborníků (např. dětský psycholog) a následně jedná a napravuje. Např. uspořádáním rodinné konference, ve spolupráci s dalšími insitucemi, soudem, OSPOD aj. Hlavními aktivitami jsou dětská skupina, keramika, arteterapie, sportovní aktivity, dramaterapie.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Pomáháme dětem prosperovat v době, kdy na péči o jeho rozvoj nemají rodiče kapacitu. Snažíme se posílit ego dítěte, jeho sebevědomí a odolnost vůči situaci, kterou prožívá. V Mezipatře pořádáme volnočasové aktivity, kde je možnost rozvoje talentu dítěte a je možné, že se dítě nasměruje v budoucnosti k dané oblasti. Probíhá zde doučování ZŠ a SŠ učiva, protože víme, že vzdělání je základ. S dětmi pracujeme jak na motivaci „proč se učit“, tak na samotném doučování v předmětech, kde děti pokulhávají. Doučování probíhá individuálně. Poskytujeme dětem specializované programy. Aktuálně probíhající programy: výtvarná dílna pro děti, pohybové hry, keramická dílna, dramaterapie, tanečně-pohybová terapie. Pomozte nám vytvořit prostředí, kde se děti cítí dobře, kde mají možnost vyjádření a to nejen slovně, ale i pomocí kresby, divadla, pohybu aj.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.