Dům tří přání


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

Aktivity pro děti v náročné životní situaci - zařízení Mezipatro, Dům tří přání, z.ú.

Mezipatro je centrum pro děti, které zažily nebo zažívají něco náročného (např. nepřijetí/šikanu ve vrstevnickém kolektivu, rozvodový konflikt rodičů, traumatickou událost spojenou s pocity vážného ohrožení svého bezpečí, zdraví nebo života, vztahové neporozumění, vážné onemocnění v rodině nebo ztrátu člena rodiny, pocity osamění, selhávání, vzteku, viny, apod.). Dětem nabízíme v odborně vedených pravidelných individuálních konzultacích a skupinových terapeutických programech bezpečné prostředí a podporu. Společně s nimi hledáme a posilujeme jejich zdroje a sebedůvěru. Rozvíjíme dovednosti dětí potřebné k tomu, aby náročnou situaci zvládly a mohly dále zdravě růst a být v životě spokojené. Je-li to potřeba, spolupracujeme i s dalšími odborníky (lékaři, speciální pedagogové, apod.) a institucemi (škola, OSPOD, soud, aj.).

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pomáháme dětem prosperovat v době, kdy na péči o jeho rozvoj nemají rodiče kapacitu. Snažíme se posílit ego dítěte, jeho sebevědomí a odolnost vůči situaci, kterou prožívá. V Mezipatře pořádáme volnočasové aktivity, kde je možnost rozvoje talentu dítěte a je možné, že se dítě nasměruje v budoucnosti k dané oblasti. Probíhá zde doučování ZŠ a SŠ učiva, protože víme, že vzdělání je základ. S dětmi pracujeme jak na motivaci „proč se učit“, tak na samotném doučování v předmětech, kde děti pokulhávají. Doučování probíhá individuálně. Poskytujeme dětem specializované programy. Aktuálně probíhající programy: výtvarná dílna pro děti, pohybové hry, keramická dílna, dramaterapie, tanečně-pohybová terapie. Pomozte nám vytvořit prostředí, kde se děti cítí dobře, kde mají možnost vyjádření a to nejen slovně, ale i pomocí kresby, divadla, pohybu aj.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.