Česká federace potravinových bank, z.s.


Socially Disadvantaged Groups Environment

FOOD BANKS

Food banks are non-profit organizations that collect food and distribute it to their partner charities and other charitable organizations. This way, food can reach end clients - children, the elderly, single parents, the disabled, the homeless, and others in need.

FOOD BANKS

Donate in :
secured by Darujme.cz

Goals of food banks:
  • Fight against food waste
  • Share them with those who are hungry
  • Restore solidarity between people

The Czech Federation of Food Banks is the umbrella organization of food banks in the Czech Republic. We represent all 15 functioning food banks at the national and supranational level and operate a central warehouse in Prague.

THANK FOR STANDING WITH US!

Support this project even more and ask your friends to help Create campaign

Drobná pomoc.

Pavel Šnajdr
CZK 1,000

Dar na potraviny pro potřebné.

Darina Kuchyňová
CZK 2,000

Dar

Monika Říhová
CZK 1,000

Snad to pomůže někomu potřebnému.

Milan Havránek
CZK 1,000

Musíme si pomáhat.

Jiří Pastera
CZK 2,000

Kéž Vám Bůh žehná!

Jan Svoboda

Ráda jsem přispěla, děláte dobrou věc, děkuji za to!

Markéta Tutterová
CZK 1,000

Není třeba

Ladislav Cvak
CZK 1,000

Děkuji za vaší práci. M.

Marek Fencl
CZK 3,000

Nechť pomůže těm, kteří to nyní v této době potřebují.

Radim Linduška
CZK 3,000