Perla, z.s.


Děti, mládež, rodina Životní prostředí

Perla Sylva*

Les, park, řeka, rozhraní Nové Perly - svobodného přístavu pro ty, kteří tvoří. Na nábřeží mezi řekou Křinicí a Novou Perlou vzniká okrasný les, park s lagunou a sochami na dívání i hraní. Mezi nádvořím, dlážděnou cestou k Perle a řekou se rozkládá dlouho opuštěné a zanedbané území. V těchto místech vzniká les okrasných dřevin s blatouchovou tůní, ve kterém najdou své místo sochy vybraných autorů vytvořené přímo pro Perlu Sylvu. Některé sochy budou zároveň užitnými objekty nebo skulpturami na hraní, prolézačkami a skrýšemi.

vybíráme od 13.9.2023

NEBOJ SE! MARNOST JE SVOBODA.

Les, park, řeka, rozhraní
1 515 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Perla Sylva*


Les, park, řeka, rozhraní

Na nábřeží mezi řekou Křinicí a Novou Perlou vzniká okrasný les, park s lagunou a sochami na dívání i hraní.

Mezi nádvořím, dlážděnou cestou k Perle a řekou se rozkládá dlouho opuštěné a zanedbané území. Nyní jej tvoří vzrostlé stromy, které se ujaly na troskách západních budov bývalého továrního areálu s devětsilem zarostlou lagunou. Na severu je ohraničen meandrem Křinice a jižní cíp uzavírá výpusť od mlýnského kola, kde se z něj voda vrací zpět do hlavního proudu. Nad lagunou lze mezi křovím nalézt fundament parní turbíny, nad kterou se tyčila dnes již neexistující stavba připomínající románskou kapli.

V těchto místech vzniká les okrasných dřevin s blatouchovou tůní, ve kterém najdou své místo sochy vybraných autorů vytvořené přímo pro Perlu Sylvu. Některé sochy budou zároveň užitnými objekty nebo skulpturami na hraní, prolézačkami a skrýšemi. "Hrací kostka" Lenky Klodové již je na místě. Jako další vznikne na podzim 2023 "Letadlo". Se svou tvůrčí skupinou Strašné dítě, která je již známá svými krásnými dětskými hřišti, vytvoří velkou dřevěnou konstrukci lesem obklopeného stroje. „Objekt znázorňuje siluetu spadlého letadla, které již pohlcuje příroda. 


Vnímám tento objekt jako dokumentární i symbolický. V historické rovině se odkazuje na letecké neštěstí, které se odehrálo v roce 1972 u nedaleké Srbské Kamenice a stala se nesmírně silným příběhem o přežití a pomoci. V rovině symbolické je objekt místem dobrodružství, napětí, výzvy, ale také zprávou o selhání a konečném vítězství přírody nad technikou“, říká autorka.

Teď nás ale čeká několik měsíců terénních úprav, odstraňování trosek zbořených budov a černé skládky. Přijeďte pobýt v Perle a pomoci nám nebo nás podpořte příspěvkem na transparentní účet našeho spolku 2800715521/2010 nebo zde na Darujme.

*Sylva nebo silva je latinské slovo, které znamená "les" a sylvan znamená "z lesa". V lesnictví se používá slovo silvikultura, což znamená doslova kultura lesa. Sylvanus byl římský bůh lesů a také polí a mezí.

Nová Perla (novaperla.cz/) vyrostla v údolí říčky Křinice, rozdělující Krušné a Lužické hory v trojhraničí Česka, Německa a Polska. Její údolí leží mezi přírodními parky, které se rozkládají na území s nejdramatičtější geologickou i lidskou historií Evropy. 

Nová Perla se rozhodla to, co zbylo z továrny Roberta Solomona zachránit a přetvořit celý areál v nezávislý a soběstačný kosmopolitní přístav. Naše pojetí tvorby je pokusem o pokračováním „velké práce“ v nelehkém prostředí otevřené komunity: prolnutím vzdělanosti, umění, ohleduplnosti a touhy po svobodě.  Spojujeme zde tvůrce všech forem umění, autory literatury, divadla a filmu a také zástupce vybraných vědních oborů i praktických dovedností.

Nová Perla je místem setkávání i samoty uprostřed krásného krajinného biotopu a také bezpečným přístavem pro tvůrce a svobodným fórem pro prezentaci myšlenek i děl. O to se stará mezinárodní okruh nakladatelství Divus a sdružení Eastern Alliance.

V troskách ikonické budovy Nové Perly postavené kolem roku 1910, která připomíná přímořský zámek s majákem, jsme postavili galerii, ozdravovnu, obytné ateliéry, dílny a redakci s tiskárnou. Na místě bývalého ocelového skladu brzo vyroste velká prosklená zimní zahrada.

Ve zchátralém objektu bývalé prodejny vznikla kavárna s terasami, knihkupectví, knihovna, grafické studio a dva byty. Kavárna nabízí velkou škálu nápojů malých regionálních výrobců a jídel připravovaných z darů perlí zahrady a produkce okolních pěstitelů a farmářů. V knihovně a knihkupectví si lze přečíst i zakoupit knihy a časopisy z Divusu a dalších spřažených nakladatelství v několika jazycích a publikace o kraji s jeho historií.

Zarostlé ruiny již zbořených budov a jejich okolí se proměňují v okrasný a sochařský park s dětským hřištěm. Z místní bažiny vzniklé odtoky ze studní a pramenů vznikne malá vodní plocha s molem. Sázíme nové ovocné stromy, keře a měníme zpustlé okolí v ovocnou a zeleninovou zahradu.

Nová Perla je ohleduplná k životnímu prostředí, šetří a otužuje se, recykluje většinu použité pitné vody pro další použití a chystá se na spuštění výroby alternativního zdroje elektřiny.

Jak to bylo s Perlou... (příběh)

 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ráda podpořím to , co stojí za to ! A Perla je aspoň dle fotek krásná a inspirativní !

Sylva Kubíčková