Kvalitní podzim života, z.ú.

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz tel.: 778 095 645 e-mail: administrativa.kpz@email.cz


Kvalitní podzim života, z. ú. je terénní pečovatelskou službou. Poskytujeme sociální péči lidem s omezenou soběstačností a především seniorům v jejich domácím prostředí a to v okrese Praha-západ. Služba je v této oblasti velmi žádaná, ale vzhledem k vysoké míře podfinancování je třeba obracet se na veřejné i soukromé dárce, jelikož z vlastního provozu služba není schopná přežít. Budeme proto rádi za jakýkoli dar.

Aktuální projekty